Gå til innhold Gå til navigasjon

Helsehuset tar form

Publisert:  Av: Siw Heggevik Lund

Helsehusets skisseprosjekt ble presentert på kommunestyremøte 07. september til stor begeistring. 

Arbeidsprosessen og resultatet av helsehusets skisseprosjekt ble presentert av kommunens prosjektkontor og Spinn Arkitekter til stor begeistring av de folkevalgte. Gjennomført kostnadskalkyle viser at bygget kan realiseres innenfor den kostnadsrammen kommunestyret har vedtatt. Skissen som ble vist er jobbet fram etter prinsipper om brukeridentifisering, muligheter for sambruk, fleksibilitet og god overgang til eksisterende sykehjem. Omsorgsboligene som skal etableres er skilt ut som egen boligblokk på tomten, blant annet for å skape et godt bomiljø. Helsehuset er prosjektert av Spinn Arkitekter i samarbeid med Architectopia.

Fremdrift

Helsehusprosjektet er nå over i forprosjektfasen, og det legges fortsatt opp til bred involvering av brukere og ansatte for å sikre gode løsninger for de enkelte tjenestene.

I følge tentativ fremdriftsplan vil ferdigstilling av Helsehuset skje i løpet av 2017. 

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDE

Følgende tjenester inngår i helsehuset

I helsehuset skal det etableres nye tjenestetilbud, samt at allerede etablerte avdelinger skal få lokaler i bygget. Følgende tjenester skal samles i helsehuset:

- Legevakt

- Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD)

- Helsestasjon, inklusiv jordmortjeneste og forebyggende team

- Psykisk helse

- Friskliv

- Lærings- og mestringssenter

- Fyiso- og ergoterapiavdeling

- Hjemmetjenesten Bjørkelangen

- Dagsenter for mennesker med demens

- Omsorgsboliger

- Fylkestannlege

Foto: Illustrasjonsbilder fra James M. Dodson/spinnark.no