Gå til innhold Gå til navigasjon

Jaktforskrifter på høring

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Forslag til endringsforskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Aurskog-Høland kommune er nå ute til høring. Forslagene og dokumentene finner du her.

Elgbestanden i Aurskog-Høland har de siste årene hatt en nedgang, og kommunen har sett et behov for å foreta en endring av minstearealet for felling av elg. Samtidig tas bever ut av nevnte forskrift. 

Aurskog-Høland kommune sender på høring forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, Aurskog-Høland kommune. Med bakgrunn i at det gjøres endringer i forskrift om adgang til jakt av elg og rådyr i Aurskog-Høland kommune (se egen høring) foreslås en egen forskrift om adgang til jakt og fangst av bever. Denne forskriften vedrørende beverforvaltningen er samordnet med hva Rømskog kommune har, i og med våre to kommuner i nær framtid skal slås sammen til en kommune.

Høringsfrist

Høringsinnspillene kan sendes til Aurskog-Høland kommune innen 8. mars 2019 til følgende adresser: Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller på e-post til postmottak@ahk.no.