Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommuneplanen til 2. gangs behandling

Publisert:  Av: Else Marie Stuenæs

Kommuneplanen har blitt justert i henhold til innkomne høringssvar og skal nå til avsluttende politisk behandling.

Forslag til ny kommuneplan for Aurskog-Høland kommune ble sendt på høring i juni. Det har kommet inn 51 høringssvar, herunder 10 innsigelser fra overordnete myndigheter. Planen som nå skal til avsluttende politisk behandling, har blitt justert i henhold til innkomne høringssvar.

Du kan lese planen og saksdokumentene her.

Tidligere lokalpolitiske vedtak og innsigelsene fra overordnete myndigheter viser at partene står langt fra hverandre i forståelsen og bruken av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Blant annet står overordnete myndigheter sterkt på at 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje på Bjørkelangen, mens kommunestyret har vedtatt at tilsvarende vekst skal fordeles langs kollektivaksen Aursmoen – Bjørkelangen – Løken.

Rådmannen innstiller derfor på at de delene av kommuneplanen der det ikke er fremmet innsigelser skal vedtas og at planen så sendes til departementet for endelig avgjørelse når det gjelder innsigelsene.

Planen skal behandles i råd, utvalg og komiteer mandag 26. november, formannskapet 10. desember og i kommunestyret 17. desember.