Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommunestyret: Boligbygging på Aurskog og barnehagemelding

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Mandag gikk kommunestyret av stabelen, det siste før valget. Der orienterte ordfører om mekling rundt boligbygging på Aurskog, og politikerne diskuterte barnehagemelding. Er det noen saker du er nysgjerrig på? Se hele møtet sak for sak her!

Du trenger ikke se hele møtet, men kan klikke deg inn på hver enkelt sak, dersom det er noe spesielt du er opptatt av. Saksdokumentene er koblet til hvert klipp, slik at du slipper å bla fram og tilbake.

Mekling om kommuneplanen

Ordfører Roger Evjen orienterte om mekling rundt kommuneplanen. Fredag i forrige uke var seks representanter fra Aurskog-Høland kommune i mekling med Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen, som alle har en eller flere innsigelser til kommuneplanen. Meklingen ble ledet av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

– Jeg synes fylkesmannen var innstilt på at partene skulle komme i mål med en løsning. Fylkeskommunen hadde blant annet innsigelse på omfanget av utbygging ved Prestegårdsskogen. Da vi gjorde vedtaket var det på 950 dekar, men i vedtaket sa vi at vi skulle ta vare på dyrka mark så i vår presentasjon hadde redusert med omfanget med 100 dekar, som da var dyrka mark. Fylkeskommunen hadde en innsigelse på omfanget av Prestegårdsskogen, sier Evjen.

Innsigelsesmyndighetene kunne ikke godkjenne noen utbyggingsområder på Aurskog.

– Da var vi tydelige på at vi som kommune ikke kunne akseptere. Vi kom med forslag om at kommunen kan trekke Blakstad Lieråsen Harkerudåsen og ytterligere 20 prosent på Prestegårdsskogen, men det kunne de ikke akseptere. Så i bunn og grunn kom vi ikke noe videre. Det blir nå lagt fram en sak for kommunestyret, som sannsynligvis vil si at saken sendes til departementet for avgjørelse, sier Evjen.

Hele orienteringen finner du her.

Barnehagemelding

Politikerne diskuterte blant annet barnehagemelding for 2018. Barnehagemeldingen skal gi kommunestyret som barnehageeier og barnehagemyndighet, samt andre interessenter informasjon om barnehagetilbudet i kommunen. I tillegg skal meldingen bidra til å gi innsikt i, forståelse og oversikt over sentrale områder på barnehagefeltet som det har vært fokus på foregående år.

Rune Skansen (KrF) kommenterte sykefraværet i barnehagene, og foreslo gratis influensavaksine for de ansatte i barnehagene. Dette forslaget falt. Politikerne tok i tillegg opp svømmeopplæring, lærlinger i barnehagene, og ny pedagognorm.

Hele diskusjonen kan du se her.

Se hele møtet

Rådmannen presenterte ny kommunalsjef for Helse og livsmestring, Kjersti Vevstad. Kommunestyret behandlet dessuten sak fra kontrollutvalget om forvaltningsrevisjonsrapport om bruk av konsulent og rapporteringspraksis rundt psykisk utviklingshemmede og særlig ressurskrevende tjenester, og forslag til reguleringsplan for Smestadtoppen på Løken.

Se hele møtet her.

Tidligere møter

Vi har også et arkiv for tidligere møter.