Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommunestyret: Bygdebok, rusmelding og årsrapport

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Mandag gikk kommunestyret av stabelen. Der var årsrapporten oppe til behandling, politikerne diskuterte rus- og alkoholmeldingen, og det ble debatt om bygdebokarbeidet, og filming av formannskapsmøtene. Er det noen saker du er nysgjerrig på? Se hele møtet sak for sak her!

Du trenger ikke se hele møtet, men kan klikke deg inn på hver enkelt sak, dersom det er noe spesielt du er opptatt av. Saksdokumentene er koblet til hvert klipp, slik at du slipper å bla fram og tilbake.

– Legger godt til rette

Kommunestyret behandlet årsrapporten for 2018. Årsrapporten gir et helhetlig bilde av kommunens samlede virksomhet for året som gikk. Årsberetningen gir en fyldig fremstilling av de enkelte sektorer /stabers virksomhet og gjennomførte tjenesteproduksjon, mens årsregnskapet gir et rettvisende bilde av kommunens økonomiske stilling og resultat, avgitt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Her finner du dessuten sluttrapportene for Bjørkelangen skole, Bjørkebadet og Helsehuset. Randi Ransberg (Ap) roste kommunen for arbeidet med lærlinger.

– Jeg er glad for å se at kommunen har 24 lærlinger. Det betyr at kommunen legger godt til rette for at ungdommer får fullføre utdanningen sin, og det bør vi fortsette med, sier Ransberg.

Årsrapporten finner du her. En presentasjon av årsrapporten, og alle sakspapirene, finner du her.

Rus- og alkoholmelding

Politikerne behandlet rus- og alkoholmelding for kommunen for 2018. Rådmannen mener generelt at bevillingshaverne har god kontroll, og at skjenking og salg foregår innenfor forsvarlige rammer.

Arbeidet med ruspolitiske retningslinjer samt regler for skjenking i kommunale eiendommer er under arbeid, og blir lagt fram så snart som mulig.

Hele meldingen, retningslinjer og behandlinger finner du her.

Bygdebok

Politikerne behandlet sak om fortsettelse av bygdebøkene for Aurskog-Høland kommune. Her ble det blant annet debatt om form og tidsbruk på bygdebøkene. Rådmannens innstilling innebar å gjennomføre prosjektet med en ramme på 10 år. Formannskapet gikk inn for en tidsramme på fem år. 

Et enstemmig kommunestyre vedtok i desember i fjor å stoppe arbeidet med Gards- og slektshistorie i Høland og Setskog. Gårds og slektshistorie for Høland og Setskog ble igangsatt med et vedtak i kommunestyret 15. desember 1983. Det har frem til nå blitt produsert ni bind av fire ulike forfattere. Det har med unntak av en kortere periode rundt 2010 vært en fungerende bygdebokkomite.

Ved utgivelsen av siste bind 7,1 som kom i desember 2018 ble det avdekket et forord fra forfatter Frode Myrheim, der han kom med skarp kritikk av tidligere forfatters slektslister. Det ble også framsatt kritikk mot kommunen og saksbehandling av navnesaker. Forordet var så alvorlig at kommunestyret valgte å stoppe arbeidet med bygdeboka i kommunestyret i desember 2018, under behandling av økonomiplan for 2019-2022. Etter vedtaket i kommunestyret har både bygdebokkomiteen, Høland historielag og enkeltpersoner gjennom henvendelser til ordfører og rådmann, samt ved innlegg i avisen, bedt om at arbeidet fortsetter og fullføres. Aurskog-Høland kommune har cirka 550 abonnenter som har tegnet kontrakt på bokserien.

Politikerne vedtok mandag at arbeidet med Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog videreføres med en tidsramme på 10 år. Bygdebokforfatter fortsetter som forfatter så lenge ikke annet avtales. Produksjon og fremdrift avhenger av vedtak i økonomiplanene fremover.

Hele saken, notat fra bygdebokkomiteen, beklagelse fra bygdebokforfatter Frode Myrheim og uttalelse fra Høland historielag finner du her.

 

Filming av formannskapet

Kommunestyret behandlet dessuten streaming av formannskapet, slik at innbyggere kan følge møtene i formannskapet live, slik man kan med kommunestyre.

– Vi bør filme politiske møter. Vi er folkevalgte, og vi må være åpne for folket. Det handler om åpenhet for innbyggerne. Det handler om at alle skal få være med. Innbyggerne skal få se hvordan politiske avgjørelser blir tatt, sier Steinar Ottesen (Ap).

– Formannskapet er intimt. Det foregår på dagtid, og man må ta seg fri fra jobb. Man får et godt eksempel i dag, på hvorfor dette kan være nyttig. Årsrapporten ble presentert i formannskapet, og det er en presentasjon flere kunne ha hatt nytte av å få med seg, sier Rune Skansen (Krf).

Formannskapet sa i utgangspunktet nei til filming, men en del politikere snudde i kommunestyret, og til slutt var det et enstemmig kommunestyre som gikk inn for å streame også formannskapsmøtene.

– Det er veldig bra å kunne gå tilbake og se hva som ble gjort, hva som ble sagt og hva som ble lovet, ikke minst, sier Kari Mikkelrud (Frp). 

Hele saken finner du her.

Tidligere møter

Vi har også et arkiv for tidligere møter.