Gå til innhold Gå til navigasjon

Kulturen blomstrer

Publisert:  Av: Alette Eldøy

2018 var et travelt år for kultursektoren i kommunen. Da hadde vi blant annet åpning av KulturArena, kulturskolelokaler og et folkebad. Avdelingen har hatt stor vekst det siste året.

– Jeg er utrolig stolt av mine ansatte. 2018 var et veldig hektisk år for oss, men de har stått på og skapt fantastiske tilbud og møteplasser for innbyggerne i kommunen vår, sier Per Ole Rønning, kommunalsjef for teknisk drift og kultur.

Stor vekst

I fjor åpnet KulturArena med to kultursaler, en blackbox og tilhørende scenerom. Kulturskolen fikk nye lokaler med åtte spesialrom, dansesal, øvingsrom for band, musikkrom for korps, kunst og håndverksrom og i tillegg fikk fritidsklubben et sted å være. I åpningsåret ble det holdt over 30 ulike arrangementer i kultursalen. I tillegg til Bygdekino og mange små og store arrangementer arrangert av Bjørkelangen skole og Den kulturelle skolesekken.

På senhøsten åpnet Bjørkebadet med tre bassenger og en egen spaavdeling. 

– Vi på kultur er godt fornøyd med det arbeidet som var planlagt og nå realisert. Nå er vi opptatt av å optimalisere bruken og besøket av disse anleggene, sier Rønning, som er stolt av det brede kulturtilbudet som kommunen har fått de siste årene.

Nye rekorder

Det er ikke bare på våre nye arenaer hvor kulturen blomstrer:

  • Frivilligsentralen holdt rundt 200 arrangementer i fjor.
  • Biblioteket hadde 36 litterære arrangementer, og en økning i antall besøkende på 22 prosent. Vi har innført meråpent bibliotek og 500 personer har tilgang per i dag.
  • Bygdekino hadde 34 visninger og en økning i antall seere på 82 prosent.
  • 300 barn og unge med på kommunens sommeraktiviteter. Det er ny rekord.
  • Aurskog-Høland kulturskole har rundt 400 elever.

Ny organisering

I mai 2018 sluttet kultursjefen i kommunen. I forbindelse med kommunesammenslåingen med Rømskog kommune jobbes det med fremtidig struktur og organisering av nye Aurskog-Høland kommune. Rådmannen har valgt å ikke ansette noen i stillingen som kultursjef før ny organisering er klar.

– Det er ikke en langsiktig løsning og ikke ha en egen leder for kulturområdet. Det vil bli avklart i løpet av dette halvåret, sier Rønning, som er kommunalsjef for teknisk drift og kultur.
Kultur er en av fire virksomheter han har ansvaret for. Slik har kommunen vært organisert siden 2011, og Rønning har i den tid også hatt hovedansvaret for kultur.

– Innenfor kultur er det fem mellomledere som jeg følger opp,  i tillegg har jeg et særskilt ansvar for det strategiske i kulturområdet, forklarer Rønning.

Kommunen har også en egen kultur- og idrettskonsulent, som jobber tett med lag og foreninger.