Gå til innhold Gå til navigasjon

Tar miljøansvar

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Aurskog-Høland kommune gjør en innsats for miljøet. Rådhuset er blitt et Miljøfyrtårn, og skal vi hjelpe andre til å bli det samme.

 

Rundt 5400 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn i Norge. I fjor var det rådhuset sin tur, som nå har det blitt sertifisert som et hovedkontor for miljø i Aurskog-Høland. 

– Miljøfyrtårn er et verktøy som hjelper virksomheter til å bli mer miljøvennlige.  Det hjelper oss til å få oversikt, ta riktige valg og jobbe mer systematisk med miljøtiltak i hverdagen, sier Ole-Christian Østreng, miljørådgiver i Aurskog-Høland kommune.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som er miljøbevisste og som vil dokumentere sin miljøinnsats.

Håper flere følger etter

Aurskog-Høland har valgt en sertifiseringsmodell der rådhuset blir et hovedkontor for andre virksomheter i kommunen. Hovedkontormodellen er et verktøy for få en mer effektiv miljøledelse i store organisasjoner. Modellen plasserer ansvaret hos ledelsen i virksomheten.

– Dette blir en effektiv løsning.  Da hovedkontoret tar på seg de overordnede oppgavene, og så kan for eksempel barnehagen konsentrer seg om det de kan best, som å lære barn å bli miljøbevisste, forklarer Østreng.

Nå jobbes det med å legge en framdriftsplan for de neste virksomhetene som skal bli miljøfyrtårn. Haneborg skole, Flatebyjordet barnehage og Bjørkelangen sykehjem er piloter.

– Det skal utvikles opplegg for hvordan man kan gå fram for å bli sertifisert for ulike virksomheter. Da kan andre skoler, barnehager eller sykehjem følge den malen som allerede er laget. Målet er at kommunale virksomheter blir sertifisert, sier Østreng, som også ønsker at flere privat bedrifter vil bli miljøfyrtårn.

Miljø i alle ledd

For å bli miljøfyrtårn har rådhuset gjennomført en miljøanalyse.

– Analysen tar for seg temaene energi, innkjøp og materialbruk, avfall, utslipp, transport og det fysiske arbeidsmiljøet, sier Østreng.

Rådhuset har jobbet for å oppfylle flere forhåndsdefinerte krav, samt lage en handlingsplan for det videre miljøarbeidet. Det er satt nye miljømål for rådhuset og det skal jobbes kontinuerlig med å sette i gang nye tiltak som forbedrer miljøet. 

I april  kan vi få indikasjon på klimagassutslippene fra rådhuset, basert på innsamlede data for innkjøp, avfall, transport og energi fra 2017.

– Klimagassregnskapet vil gi oss et bilde av hvordan vi ligger an. Det som blir  enda mer spennende er rapporten som kommer i 2018, som vil vise hvordan de tiltakene vi har i gang satt virker, sier Østreng.

 

 

 

Høytidelig overrekkelse: Ordfører Roger Evjen overrekker kommunalsjef for samfunn og utvikling Siv Mari Eilertsen Miljøfyrtårn-plaketten.