Gå til innhold Gå til navigasjon

Møt vår kommunelege

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Farhat Anjum er Aurskog-Hølands kommuneoverlege. Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver.

– Det er en veldig variert hverdag, med flere roller og mange spennende utfordringer. Kommunelegen er bindeleddet mellom flere helsetjenester innad i kommunen, og mellom kommunen og for eksempel Ahus. Jeg er opptatt av empati, forståelse og samarbeidsvilje, sier Anjum.

Ansvar for den kommunale legetjenesten

Anjum har overtatt personal-, fag- og økonomiansvar for den kommunale legetjenesten i Aurskog-Høland kommune fra 1.06.2019. Dette omfatter sykehjemslegene, de kommunale fastlegene på helsehuset, legesekretær ved Hemnes legekontor og turnuslege.

– Det blir en veldig spennende rolle, som jeg gleder meg til å ta fatt på. Jeg mener det er viktig å være synlig og tilgjengelig, både for innbyggerne og de forskjellige virksomhetene som skal yte gode tjenester til innbyggerne, sier Anjum.

Anjum kommer fra en tilsvarende stilling i Eidsvoll kommune. Hun startet i jobben 1. mars. Hun har tidligere jobbet som assistentlege ved Feiringklinikken, og som tilsynslege/overlege ved forskjellige sykehjem i Oslo kommune.

Viktige oppgaver

Viktige oppgaver for den nye kommunelegen framover blir å jobbe med planverk og tiltak over tid, blant annet når det gjelder samarbeid med fastleger og oppfølging av folkehelseplanen. Kommunelegen har også følgende ansvar:

  • Råd gis til helsetjenestene i kommunen, men også til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen (eksempelvis vannforsyning, renovasjon, skoler og barnehager).
  • Kommuneoverlegen gir også råd direkte til befolkningen og til kommunepolitikerne.
  • Kommuneoverlegen skal gjennom sin rådgivning bidra til at befolkningen får nødvendige helsetjenester og at tjenestene er forsvarlige.
  • Kommuneoverlegen har et lovfestet ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i kommunen og arbeide for å begrense utbredelse av disse.
  • Kommuneoverlegen kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp.
  • Kommuneoverlegen ivaretar kommunens hastekompetanse innen smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.