Gå til innhold Gå til navigasjon

Nærværspakken: Mer nærvær - mindre sykefravær

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Aurskog-Høland kommune har et mål om å øke nærværet på jobb. Bruk av nærværspakken skal bidra til mindre frafall, og mer følelse av eierskap til arbeidsplassen sin. Høyt nærvær har også positiv innvirkning på arbeidsmiljøet. På Hemnes sykehjem har nærværspakken vært en suksess.

– Dette er et holdningsendrende prosjekt. Hemnes sykehjem har hatt stor suksess med nærværspakken, og har halvert sykefraværet i år, sier HR-rådgiver Anne Luke i Aurskog-Høland kommune.

Selv om man ikke er helt i form, kan man være en ressurs for avdelingen ved å utføre andre oppgaver enn vanlig, i tillegg til at man har kontakt med arbeidsplassen sin og kollegaer. Da kan man avtale med leder hvilke oppgaver man kan utføre, og om man kan justere arbeidstiden, eventuelt ha kortere arbeidsdag. Det er også mulig å avtale med leder at oppgaver kan utføres hjemmefra. 

Fornøyde: De ansatte på Hemnes sykehjem er fornøyde med fraværspakken. 

Halvert sykemelding

På sykehjemmet på Hemnes har de testet ut nærværspakken siden mars i år. Alle ansatte får tilbud om nærværspakken når de ringer inn og melder sykdom.

– Vi startet opp i mars, og har i denne perioden unngått to sykmeldinger. De ansatte dette gjelder er veldig fornøyd å slippe sykmelding. Det at de kunne være på jobb og gjøre andre oppgaver bidro til mestring og nærhet til arbeidsplassen, og vi har fått positive tilbakemeldinger både fra ansatte og pasienter. Det trenger man når man har det litt vanskelig, sier avdelingsleder Linda Jørgensen på Hemnes sykehjem, syke- og trygghetsavdelingen.

Nærværspakken skal brukes ved egenmeldt sykdom, og er tenkt som et forebyggende tiltak for å unngå sykmelding. Nærværspakken skal tilpasses den enkelte virksomhet i samarbeid med tillitsvalgt og verneombud.

– Noen synes det er helt topp å blir tilbudt alternative oppgaver ved sykdom, andre synes det er litt rart å få spørsmålet. Men jeg synes det er viktig å sette fokus på at man sjelden er 100 prosent ufør, og at man da kan gjøre noe på arbeidsplassen, sier Jørgensen. 

På Hemnes sykehjem opplever de at nærværspakken også virker forebyggende i forhold til lengre sykefravær.

– På personalmøte var ansatte veldig positive til det, og glade for at vi har tilbudet. Er man veldig sliten så kan man benytte seg av pakken, og også da forebygge eventuelt lengre sykefravær.

Dette er nærværspakken

  • Når man er syk, kontaktes leder, som stiller spørsmål om restarbeidsevne.
  • Det avtales hvilke oppgaver som kan utføres og om man kan komme på jobb eller om det beste er å jobbe hjemmefra.
  • Når perioden er over har man en evalueringssamtale med leder.

Utover høsten skal kommunens HR-avdeling besøke sektorens ledermøter for å presentere opplegget, og deretter skal alle bruke nærværspakken.

Hvilke alternative oppgaver man kan utføre er avhengig av type arbeidsplass, og må utarbeides lokalt og i samarbeid med tillitsvalgt og verneombud. Pakken er utarbeidet sammen med tillitsvalgte, verneombud, FUS på avdelingen og leder.