Gå til innhold Gå til navigasjon

Prate, smile, løfte

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Ville du gjenkjent symptomene på hjerneslag? En enkel test kan redde liv. Nå er det nasjonal dugnad for kunnskap om hjerneslag.

De vanligste symptomene på hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller talevansker. Ring 113 umiddelbart ved mistanke om hjerneslag – hvert sekund teller.

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:

  • Prøv å smile, le eller vise tennene.
  • Prøv å løfte begge armene.
  • Prøv å si en enkel sammenhengende setning.

Ring 113 så fort som mulig hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene. Det er viktig å komme raskt til sykehuset for å unngå skader. Hvert minutt teller.

Symptomer på hjerneslag

Symptomene på hjerneslag kan variere. De vanligste symptomene er: 

  • lammelse i ene siden av ansiktet eller kroppen
  • språkforstyrrelser

Man kan også oppleve å få lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine, synsproblemer, eller svimmelhet.