Gå til innhold Gå til navigasjon

Ny miljøvennlig skole i tre

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten og Steinar Ottesen

I Akershus største skogkommune Aurskog-Høland skal ny Bjørkelangen skole bygges med utstrakt bruk av tre.

En av de flotteste skolene på Romerike

Både i bærende konstruksjoner samt i utvendig og innvendig kledning skal det brukes trevirke. En skole med utstrakt bruk av tre istedenfor tradisjonell bruk av stål, betong og gips, gir en miljøvennlig skole som er med å reduserer utslipp av klimagassen CO2. Byggenæringen står for hele 14 % av de direkte klimagassutslippene i Norge. Økt bruk av tre vil være et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp fordi tre er et fornybart råstoff og fordi tre som bygningsmateriale kan gjenvinnes.

Rådmann Siri Hovde er også fornøyd med at skolen blir bygd i massivtre. 

- Med en skole i massivtre får vi mye besøk av folk som vil se dette. Jeg tror det blir en av de flotteste skolene på Romerike, for ikke å si i hele Akershus. Dette blir strålende, sa Siri Hovde til Indre Akershus Blad.

Fordeler ved bruk av tre kontra stål og betong

Utstrakt bruk av tre i den nye skolen er positivt for mer enn miljøet. Bruk av massivtre i ytterveggene vil fjerne behovet for å tette bygget med plast innvendig. Noe som gir et «pustende» bygg med godt innemiljø. Tre på innvendige vegger tåler mer enn tradisjonelle gipsplater og gir et solid og robust bygg som vil kreve mindre vedlikehold. Undersøkelser har også vist at mye bruk av tre gir et innemiljø som senker stressnivået og fører til lavere hjertefrekvens hos elevene målt i forhold til elever i tradisjonelle «betong» skoler.

Prosjektleder ved Bjørkelangen skole, Jens Kristian Waaler, forteller at det er gjort beregninger for skolen som viser at byggekostnadene ved bruk av tre er på samme nivå som om man bygger mer tradisjonelt med stål og betong. I tillegg får man flere fordeler ved bruk av massivtre fortsetter han og ramser opp:

- naturmateriale basert på fornybart råstoff
- lavt energiforbruk i produksjonen
- stor andel fornybar energi i framstillingsprosesser
- gir godt innemiljø
- rask byggetid
- høy brannsikkerhet
- gjenvinning og gjenbruk er enkelt
- gir god substitusjonseffekt som erstatning for andre byggematerialer i klimagassregnskapet
- sikrer den skogbaserte verdiskapningen

Illustrasjonen viser fotosyntese og karbonbinding i skog. Kilde: Viken Skog SA

Karbonbinding og reduksjon i klimagassutslipp

Skogen er en viktig klimafaktor fordi store mengder karbondioksid (CO2) tas opp og bindes gjennom fotosyntesen av trær i vekst. CO2 er bundet så lenge trevirket ikke råtner eller brennes. Det vil si at økt trebruk i form av byggematerialer vil gi økt binding av CO2 i bygningens levetid, inntil trematerialet nedbrytes eller brukes som bioenergi. I tillegg reduseres bruken av materialer som krever betydelig mer (og ofte fossil) energibruk ved framstilling. Bruk av tre i den nye skolen reduseres klimagassutslipp og bygningens klima-fotavtrykk.

Aurskog-Høland kommune sender ut viktige signaler til bygg- og energisektorene ved å øke bruken av tre i egne bygg og ved å etablere og sørge for tilknytning til bioenergianlegg. Det ligger som nevnt foran en betydelig klimagevinst i form av CO2-binding ved produksjon av trær og ved bruk av tre i bygg og andre konstruksjoner. Økt bruk av tre i bygningssektoren vil samtidig være av stor betydning for å sikre den skogbaserte verdiskapingen i Norge.

Egen trerådgiver

Som en av de første kommunene i Norge har Aurskog-Høland inngått en rammeavtale med en egen trekonsulent. Firmaet iTre AS v/Bjørn Nordermoen har avtale med kommunen om rådgivning i forhold til bruk av tre i kommunens byggeprosjekter. I første omgang er fokus rettet mot trebruk i ny skole, men Nordermoen har også gitt innspill i forhold til ny svømmehall og vil bli involvert i utredninger for nytt helsehus på Bjørkelangen.

- Tilskudd fra fylkesmannen og Innovasjon Norge har gitt oss mulighet for å lære mer om massivtre og gjøre utredninger som nå støtter opp om trebruken. Dette har vært avgjørende for å kunne ta en beslutning om bruk av massivtre, uttaler fagansvarlig skogbruk Stian Sandbekkbråten som har vært en pådriver i prosessen for økt bruk av tre. Mye bruk av tre bør være en selvfølge i en av landets største skogkommuner fortsetter Sandbekkbråten.

Massivtre

Massivtre er en måte å bruke trematerialer på som erstatter konstruksjonsvirke og til dels isolasjon i bygninger. Massivtre-elementer kan bygges opp på forskjellige måter, men felles er at trelasten (planker) bindes sammen, for eksempel med lim, treplugger eller skruer til store treelementer. Massivtre er enkelt å forme og har meget god bæreevne. Massivtre-elementer har lav vekt, gir god isolasjon og høy brannsikkerhet. De kan brukes i alle typer bygg, som boliger, leilighetsblokker, næringsbygg, skolebygg, barnehager og helsebygg. Massivtre-elementer kan brukes som veggelement, dekkeelement, takelement, balkonger og svalganger.
Massivtre. Foto: Bjørn Nordermoen.Det stilles lavere kvalitetskrav til trelast i massivtre-elementer i konstruksjoner enn i ordinære konstruksjoner. Gjennom massivtre-metoden kan derved en større del av tømmeret brukes i bygg. Bruk av massivtre gir kort byggetid og tørt bygg, utnyttelse av treets egenskaper, godt arbeidsmiljø og ryddig arbeidsplass. Alle byggeprosjekter med massivtre klargjøres i fabrikk.

Hovedbilde: Illustrasjon av hvordan den nye skole på Bjørkelangen kan se ut.