Gå til innhold Gå til navigasjon

Offentlig ettersyn - revidert kommunedelplan for klima

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Formannskapet vedtok mandag 12. mars, sak 20/18, at utkast til revidert kommunedelplan for klima gjeldende for perioden 2018-2030 skal legges ut på offentlig ettersyn.

Planutkastet til kommunedelplan for klima i Aurskog-Høland kommune finner du her:

Nasjonale mål og retningslinjer ligger til grunn for kommunens plan hva angår energi og klima. 

Eventuelle merksnader og innspill til planforslaget sendes som e-post til postmottak@ahk.no, eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Sektor samfunn og utvikling, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til mandag 23. april 2018. Merk forsendelsen «Innspill til kommunedelplan for klima i Aurskog-Høland kommune, 2018-2030»

 

Foto: Stian Herlofsen