Gå til innhold Gå til navigasjon

Oppheving av vanningsrestriksjoner

Publisert:  

Vanningsrestriksjonene for alle kommunens abonnenter oppheves fra 15.10.17. Dette gjelder for begge vannverkene inkludert Festningsåsen. Restriksjonene oppheves som følge av at vanningssesongen er over.

Store Langsjø

Vannstanden i Store Langsjø er fortsatt lav og det må betraktelig med nedbør til for å fylle opp sjøen. Store Langsjø er en oppdemmet innsjø der kommunen har tillatelse til å hente ut vann fra sjøen innenfor 4 m, fra kotehøyde 192,7 til 196,7. Per 10. oktober er vannstanden i sjøen på 194,3 moh. Det betyr at sjøen er 2,4 m lavere enn høyest regulerte vannstand og det er fullt forståelig at vi har fått flere kommentarer på at den er lav. Foreløpig anses ikke situasjonen som kritisk, men det er helt klart behov for en god periode med regn. For å sette nødvendig nedbørsmengde i perspektiv økte sjøen kun med 3 cm etter regnværet som kom i uke 40.

Historisk sett har sjøen vært tilsvarende lav også tidligere og har fylt seg opp igjen før situasjonen har blitt kritisk. Vi forventer at dette vil skje også denne gangen, men vi er prisgitt det været vi får. Heldigvis har vi muligheter for reservevann fra Nedre Romerike Vannverk dersom sjøen mot formodning ikke fyller seg opp igjen før vi når lavest regulerte vannstand.

 

Lav vannstand Store Langsjø

Foto: Christine Uhlen

Kommunalteknisk drift gjør også tiltak for å begrense unødvendig uttak av vann så mye som mulig blant annet ved at vi har to mann ute som systematisk leter etter vannlekkasjer på vannledningsnettet. 

For øvrig ønsker vi å avkrefte at den lave vannstanden i sjøen skyldes Petpack Drikker AS (brusfabrikken) sin produksjon. I gjennomsnitt over året produserer de med ca 1,5-2 % av vannverkets totale vannuttak, så de utgjør med andre ord ingen stor del av det totale forbruket.

Dersom resten av høsten og kommende vinter blir like tørre som de to siste årene håper vi på forståelse for at vanningsrestriksjonene, eventuelt vanningsforbud, vil bli innført på nytt tidlig vår 2018.

Syltomtjern vannverk

Syltomtjern vannverk henter råvann fra 6 grunnvannsbrønner rundt Damtjern på Setskog. Når det er tørt over lengre tid merkes det godt at vanntilsiget til brønnene er lavere enn vanlig. For å kunne avlaste brønnene mer ved høyt vannforbruk bores det i disse dager en ny brønn til vannverket. Forhåpentligvis er vi heldig med punktet der ny brønn bores slik at vi kan få en ny brønn med god kapasitet. Brønnen er planlagt satt i drift våren 2018.