Gå til innhold Gå til navigasjon

Pedagogisk utviklingstjeneste

Publisert:  Av: Christian Holmedahl og Steinar Ottesen

Fra PPT til PUT. Pedagogisk utviklingstjeneste ble en realitet 1. januar 2015.

Hvem vi er?

Pedagogisk utviklingstjeneste (PUT) hadde sin oppstart 1. januar 2015. Vi er et fagmiljø på kommunalt nivå med 11 ansatte. Hovedfokuset i tjenesten er rettet mot pedagogisk psykologisk tjeneste for Aurskog-Høland og Rømskog kommune. Dette innebærer utrednings og sakkyndighetsarbeid, samt veiledning, utvikling og systemisk arbeid i skoler og barnehager.Vi skal også ivareta administrativt skoleeierskap, skolefaglig forvaltning, koordinering av tverrfaglig arbeid og koordinering av ekstern vurdering for Sørum, Fet og Aurskog-Høland.

Hvorfor vi har opprettet en slik tjeneste?

Tjenesten opprettes for å få et større faglig miljø og en bedre samordning av ressurser og kompetanse. Tjenesten skal også ivareta helhetlig ledelse av tverrfaglig arbeid og administrativt og pedagogisk skoleeierskap.

Vi ser fram til et godt samarbeid med både interne og eksterne samarbeidspartnere i arbeidet med en god oppvekst for barn og unge i Aurskog-Høland.

Bilde: Bjørn Thomassen og Christian Holmedahl jobber begge hos pedagogisk utviklingstjeneste og gleder seg til arbeidet i fremtiden. Foto: Steinar Ottesen.