Gå til innhold Gå til navigasjon

Personvern er viktig

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Nytt lovverk medfører strengere krav til behandling av personvernopplysninger. Denne uken var rundt 50 ledere og merkantilt ansatte fra Aurskog-Høland kommune samlet for å lære mer om personvern.

– Det nye lovverket medfører strengere krav til behandling av personopplysninger. Det krever høyere bevissthet fra oss som behandler personopplysninger, og medfører krav til åpenhet og offentlig oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler, sier personvernombud Anne Arnesdatter Luke i Aurskog-Høland kommune, som hadde ansvaret for samlingen.

Tar personvern på alvor

Tema for brukerforum var personalforsikringer, GDPR og P360 sett i lys av GDPR. GDPR står for The General Data Protection Regulation, og er et nytt sett med personvernregler som innføres i EU, og dermed i Norge. Enkelt fortalt styrker det rettighetene til dem som er registrert i kommunens datasystemer og arkiver.

Lurer du på hvordan kommunen samler inn, beskytter og bruker opplysninger om personer (personopplysninger)? Det finner du mer informasjon om her!

Dette sto på planen

  • Personalforsikringer – vi har byttet forsikringsleverandør, og lenke til selvbetjeningsportal med informasjon ligger på personalportalen.
  • GDPR – det nye lovverket medfører strengere krav til behandling av personopplysninger. Det krever høyere bevissthet fra oss som behandler personopplysninger, og medfører krav til åpenhet og offentlig oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler. Det er viktig å involvere personvernombudet i saker som omhandler personopplysninger og personvern.
  • P360 – Charlotte og Torunn fra dokumentsenteret viste hvordan offentlig journal ser ut, og snakket blant annet om hvor viktig det er å skjerme opplysninger som skal unntas offentlighet. Riktig paragraf må brukes, og saksbehandlere må være bevisst på hva de setter som offentlig tittel på dokumentet.

Ta gjerne kontakt

– Både personvernombudet og dokumentsenteret har lav terskel for å bistå med hjelp og råd. Det er bare å ta kontakt, sier Luke.