Gå til innhold Gå til navigasjon

Søndag er det politikerbenk på Hemnes

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Vi vil høre hva du mener! Under årets motorhistoriske høsttreff på Hemnes kan du snakke med lokale politikere om kommuneplan. Da er det politikerbenk på bygdetunet mellom 13.00-15.00.

Kommuneplanen handler om hva slags kommune Aurskog-Høland skal være i framtiden. Den tar for seg framtidig utvikling i hele kommunen, i lokalsamfunnene og i kommunale tjenester og tilbud. Aurskog-Høland er i en særstilling som den største landbrukskommunen i Akershus, i en region med sterk vekst, økende befolkning og press på arealer.

 

 Vi vil høre hva du mener! På politikerbenken under årets motorhistoriske høsttreff kan du snakke med lokalpolitikerne om kommunens fremtid.

 

På Hemnes foreslås følgende: 

  • Næringsområdet på tidligere Hemnes sag utvides.
  • Boligområdet Torpåsen tas ut.
  • Boligområder legges inn på Trinbergåsen, den gamle sagtomta og noen mindre områder i Hemnes sentrum.
  • Området ved Bråtevangen settes av til kombinert nærings- og boligformål.

Les mer om hva som planlegges i de forskjellige delene av kommunen her eller hva du skal gjøre dersom du har innspill til kommuneplanen: https://www.ahk.no/nyheter/si-din-mening-om-kommuneplan/