Gå til innhold Gå til navigasjon

Pris for språkarbeidet til Aursmoen barnehage

Publisert:  

Aursmoen barnehage fikk Leseprisen 2019 for det gode arbeidet de gjør med språk i sin flerspråklige barnegruppe. De får prisen for sin robuste og langsiktige satsing på barnelitteratur, språk, leseglede og foreldresamarbeid.

 Prisen deles ut av Lesesenteret den 10. april, under Nasjonal konferanse om lesing i Stavanger.

Barnehage med språklig mangfold

Aursmoen barnehage er preget av språklig mangfold. Halvparten av de 68 barna i barnehagen har et annet morsmål enn norsk. Dette språklige mangfoldet ønsker de ansatte å se på som en ressurs, både i hverdagen og i det pedagogiske arbeidet. Det har ført til en målrettet satsing på språkmiljøet i barnehagen gjennom barnelitteratur. Barnehagen har brukt ressurser på å bygge opp et flerspråklig bibliotek, som gjenspeiler det språklige mangfoldet i barnehagen, og som er av stor verdi for barn, ansatte og foreldre.
– I barnehagens språkmiljø er det språklige mangfoldet en ressurs. Satsingen på et flerspråklig bibliotek og bruk av barnelitteratur i språkarbeidet har ført til endringer av barnehagens praksis og vil være en inspirasjon for andre barnehager. Satsingen er solid forankret både i Rammeplanen og i barnehagens mandat som flyktningbarnehage, skriver juryen ved Lesesenteret i sin begrunnelse.

Flerspråklig bibliotek

Barnehagen har bygget opp et flerspråklig bibliotek. Juryen legger vekt på at bøkene i barnehagen ikke bare står i bokhylla, men er i bruk på en rekke ulike måter. Hele barnehagen bruker bøkene i biblioteket, både personalet, barna og foreldrene. Bøkene er synlige og tilgjengelige for barna, og barnas ulike språk er synlige.

Barna kan lese de samme bøkene på norsk i barnehagen og på morsmålet sitt hjemme, fordi foreldrene får låne med seg bøkene hjem. Barna kan lese på ulike språk i barnehagen ved hjelp av en «snakkende penn», og barna produserer digitale bøker selv – på ulike språk og i samarbeid med foreldre.
– Arbeidsmetodene vitner om en helhetlig tenking rundt barns språkutvikling og språklæring, hvor barna får tilgang til fortellingene i bøker både på norsk og morsmål, erfaringer med skriftspråket, bevissthet om ulike språk og identitet og stolthet over egne språk, skriver juryen.
Juryen trekker frem barnehagens virksomhetsleder Heidi Cecilie Bjoraa Gilje, som løfter frem personalet sitt og berømmer dem for kreativitet, pågangsvilje, gode resultater og for det viktige arbeidet de gjør hver dag.

Leseprisen

Leseprisen deles ut hvert år til et særlig godt leseprosjekt ved en skole eller barnehage. Juryen består av fagpersoner og forskere ved Lesesenteret. Intensjonen med Leseprisen er å inspirere skoler og barnehager til å satse på lesing.
Lesesenteret ønsker også å få fram hvor forskjellige slike satsinger kan være, og å etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing. Prisen deles ut under Nasjonal konferanse om lesing onsdag 10. april, og består av et diplom og et gavekort på bøker.
Juryen har bestått av:
  • Universitetslektor Elisabeth Rege Filbrandt (juryleder)
  • Førsteamanuensis Trude Hoel
  • Førstelektor Margunn Mossige
  • Alle ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger
Mer informasjon:
Heidi Cecilie Bjoraa Gilje
Virksomhetsleder, Aursmoen barnehage
heidi.gilje@ahk.no
Tlf: 472 62 368
Elisabeth Rege Filbrandt
Juryleder, Lesesenteret
elisabeth.rege@uis.no
Tlf: 51 83 31 30
Elisabeth Rongved
Kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret
elisabeth.rongved@uis.no
Tlf: 906 70 855