Gå til innhold Gå til navigasjon

Samarbeid om kriminalitets-forebyggende arbeid

Publisert:  Av: Marianne Børke

Med ny politireform og ny kommune på trappene, må vi også tenke nytt om samarbeid for å forebygge kriminalitet og å sikre trygge oppvekstsvilkår i kommunen vår. Torsdag møttes kommunens SLT-koordinator, forebyggende avsnitt i politiet, ansatte i kommunen, NAV og ansatte på de videregående skolene.

Hva forventer politiet av oss som samarbeidspartnere? Hva trenger vi fra politiet for trygge både ansatte og voksne og barn som vi jobber med? Hvordan gjør vi en best mulig jobb sammen?

Torsdag morgen inviterte kommunens SLT-koordinator (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) forebyggende avsnitt i politiet, ansatte i kommunen, NAV og de videregående skolene til et samarbeidsmøte.

Nærpolitireformen, og vedtaket om å endre Aurskog-Høland lensmannskontor til tjenestested under Lillestrøm, opptok mange. Ansatte i kommunen påpekte at nærhet og tilstedeværelse er viktig, og ønsker seg politi som er synlige i lokalmiljøet og har et eierforhold til det som skjer i Aurskog-Høland.

Politiets forebyggende avsnitt oppdaterte oss på reformarbeidet og fortalte litt om sitt forebyggende arbeid.  Anders Holmen, fungerende avsnittsleder, vektla betydningen av et godt samarbeid med skolene, NAV og andre tjenester. Forebyggende arbeid er en hovedstrategi for politiet, og politiet ønsker å bidra i planleggingsarbeid, holdningsskapende arbeid og direkte i saker der vi er bekymret for en negativ utvikling hos enkeltungdom eller i miljøene.

Målet med forebyggende arbeid er, når alt kommer til alt, å jobbe for det vi IKKE ønsker skal skje. Gjør vi en god jobb sammen, sparer vi fellesskapet for store utgifter og gir våre barn og ungdom en bedre start i livet.