Gå til innhold Gå til navigasjon

Satser for fullt på miljøvennlig bioenergi

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten og Steinar Ottesen

Nok et bioenergianlegg ble åpent i kommunen. Anlegget på Aursmoen gir varme til både skolen og idrettslaget. 

Det var en solfyllt og kald desemberdag, men det ble fort varmt under åpningen av det nye bioenergianlegget på Aurskog. Anlegget har levert varme til Aursmoen skole og Aurskog Finstadbru sportsklubb (AFSK) siden august, men dette var den offisielle åpningen. Det er Aurskog-Høland Nærvarme som har bygget anlegget på rekordtid, men kommunen har vært med i prosessen fra start til slutt. Jarli Nordli fra Aurskog-Høland Nærvarme, som har vært svært sentralt i prosjektet, roste Aurskog-Høland kommune i prosessen og fortalte at dette er en kommune som satser på bioenergi. 

Fagansvarlig for skogbruk, Stian Sandbekkbråten, hadde mye positivt å si om de lokale entreprenørene. 

- Det er imponerende hva disse karene har klart å få til på kort tid. Ikke minst med tanke på at de også har bygget et noe tilsvarende anlegg på Kjelle VGS i samme periode. Satsingen til disse fire gårdbrukerne er helt i tråd med hva kommunen, landbruket og Innovasjon Norge ønsker. Her får vi miljøvennlig lokalprodusert energi som gir omsetning av lokalt trevirke, lokal verdiskapning og stor reduksjon av klimagassutslippene, sier Stian Sandbekkbråten til www.ahk.no. 

Saksen ble liggende

Ordfører Roger Evjen åpnet anlegget må en litt annen måte en vanlig. Saksen ble liggende og øksen var virkemiddelet. Ordføreren hadde også mye positivt å fortelle i forkant.

- Jeg vil gratulere alle med jobben og det er flott alt dere har fått til. Det er en stor dag for alle involverte og hele kommunen, sier Roger Evjen til www.ahk.no.

- Jeg er glad for at dette bioenergianlegget ble bygget av lokale aktører. Det er viktig å skape nye arbeidsplasser for hele kommunen. Det har vi klart i dette prosjektet. Dette har vært et godt samarbeid mellom lokale aktører og kommunen. I dag gir dette miljøvennlig energi til Aursmoen skole og idrettslaget. Det blir ikke mye bedre enn dette, sier Evjen videre. 

ARTIKKELEN FORTSETTER NEDENFOR

Ordfører Roger Evjen åpner bioenergianlegget på Aurskog. Foto: Steinar Ottesen

Ordfører Roger Evjen åpner bioenergianlegget på Aurskog. Foto: Steinar Ottesen

Ordfører Roger Evjen åpner bioenergianlegget på Aurskog. Foto: Steinar Ottesen

Ordfører Roger Evjen åpner bioenergianlegget på Aurskog. Foto: Steinar Ottesen

Ordfører Roger Evjen åpner bioenergianlegget på Aurskog. Foto: Steinar Ottesen

Reduserer klimagassutslippene med over 90 %

Fram til nå har Aurskog-Høland kommune dekket varmebehovet på Aursmoen barne- og ungdomsskole med fossil fyringsolje og elektrisitet. Idrettslaget har brukt elektrisitet og fossil gass for å varme opp henholdsvis hallen og kunstgressbanen. Totalt har dette gitt utslipp av ca. 360 tonn CO2-ekvivalenter per år. Nå som kommunen og AFSK får varme kun fra fornybar energi, i form av flis (og evt. biofyringsolje som spisslast), vil klimagassutslippene tilsvare rundt 30 tonn CO2-ekvivalenter per år. Ved omleggingen til flisfyring har dermed Aurskog-Høland kommune og AFSK redusert klimagassutslippene med over 90 % for disse byggene.

Aurskog-Høland kommune har en klima- og energiplan, og den følges opp. Vi ønsker å være «framoverlent» og fortsette å ta i bruk bare fornybar energi etter hvert. Nå etter åpningen av bioenergianlegget på Aursmoen vil ca. 35 % av kommunens totale energibehov komme fra bioenergi. I tillegg til dette anlegget kjøper kommunen bioenergi til Bjørkelangen ungdomsskole samt til barne- og ungdomsskole, sykehjem og bokollektiv på Hemnes.

Fakta om bioenergianlegget

Beregninger viser at bioenergianlegget vil levere ca. 1 550 000 kWh per år til kommunen og AFSK, noe som tilsvarer varmeforbruket i ca 80 eneboliger per år. Bioenergianlegget består av 2 fliskjeler på henholdsvis 350 kW og 500 kW som brukes til grunnlast. I tillegg er det installert en biooljekjel på 1 500 kW som skal være backup og spisslast. Det vil si at bioolje kun vil bli brukt på veldig kalde dager eller dersom det blir driftsproblemer med fliskjelene. I tillegg er det tilrettelagt slik at nødstrømsaggregat kan kobles til ved strømbrudd. Dette anlegget vil dermed ha veldig høg leveringssikkerhet noe kommunen setter pris på i forhold til beredskapshensyn. Anlegget er også bygd og dimensjonert slik at det kan dekke fremtidig energibehov ved utbygging i Aursmoen sentrum.

Viktig tiltak

Økningen av klimagasser i atmosfæren framskyndes og forsterkes av menneskelig aktivitet. Konsekvensene av dette er betydelige, og det er stor enighet blant både eksperter og lekfolk at det må gjøres betydelig innsats for å bremse og i beste fall stoppe de menneskeskapte utslippene. Omlegging til bruk av fornybar energi, her med bioenergi som eksempel, er et enkelt og viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Til informasjon har Aurskog-Høland kommune brukt utslippsfaktorer slik som beskrevet i Tabell 1 nedenfor. Kilde er www.klimagassregnskap.no.

Energikilde

Utslippsfaktor
  [gram CO2-ekv. per levert kWh]

Bioenergi - flis

18

Bergvarmepumpe

40

Bioolje

32

Gass (LPG)

374

El. kjel

144

Fyringsolje

415

 

Foto: Stian Sandbekkbråten.

Flisfyring. Foto: Steinar Ottesen.

Omvisning inne i selve anlegget. Foto: Steinar Ottesen.