Gå til innhold Gå til navigasjon

Satser grønt

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Aurskog-Høland kommune satser på miljø. De siste årene har vi blant annet tilrettelagt for lading av elbiler, samarbeidet med bønder om fornybar energi, bygget i massivtre og benyttet energiforsyning fra sol og biomasse. Nå har vi revidert klimaplanen vår. Les mer om den grønne satsingen, og hva det betyr for deg.

– Vi har satset vidt og bredt i årene som har gått, og det gir resultater, sier miljøvernrådgiver Ole Christian Østreng i Aurskog-Høland kommune. 

Aurskog-Høland kommune vedtok sin første klimaplan i 2009. Vår nye klimaplan finner du her.

I tillegg til selve klimaplanen har kommunen også laget en handlingsplan. Denne viser hva vi som kommune faktisk skal gjøre i forhold til klima i tiden framover. Her står det hvilken sektor eller virksomhet som skal gjøre hva, og en tidsfrist for hvert tiltak. Handlingsplanen finner du her

– Det er viktig og riktig med en egen plan for klima fordi klimagassutslippene og konsekvensene av disse er en av de største utfordringene verden står ovenfor. Kommunen har en viktig rolle i samfunnsutviklingen, og trenger da en overordna sektorovergripende plan som understreker mål og tiltak knyttet til både å redusere klimagassutslippene og tilpasse seg et endret klima. En plan for å være med å skape lavutslipps- og fornybarsamfunnet, sier Østreng.

Nye Bjørkelangen skole er bygget i massivtre, med solcellepaneler montert på sørvegg av flerbrukshallen.

Spisser tiltakene

I den nylig reviderte klimaplanen vår spisses tiltakene inn mot temaområdene landbruk/mat, transport/samferdsel og bygg/anlegg. Kommunen har gjort og gjør mye riktig innenfor disse områdene. Se et lite utvalg her:

Mål

  • Har tydelige miljø- og klimamål og tiltak, gjennom en ny klimaplan.

Bygg og anlegg

  • Jobber for økt gjenvinning/kildesortering. Å kjøpe nytt eller å bygge nytt er ikke alltid den beste løsningen.
  • Bjørkelangen skole, som er bygget i massivtre med energiforsyning fra sola og skogsflis, er populær. Vi har mange henvendelser om besøk, og har tatt imot hundrevis for befaring.
  • Gjennomfører grønne byggeprosjekter, der bygging i massivtre og energiforsyning fra sol og biomasse er viktige elementer.          

Transport og samferdsel.

  • Tilrettelegger for ladestasjoner, og anskaffer elbiler.

Mat og landbruk

  • Gjennomfører fagsamlinger for og forprosjekter sammen med lokale bønder.
  • Motiverer til økt økologisk mat og økologisk jordbruk.
  • Driver siden Grønt hjørne på Facebook. Følg oss gjerne der!

Undervisning og utdanning

  • Bidrag til materoppgaver om fornybar energi både fra landbruket og nye Bjørkelangen skole.

Bioenergianlegg på Hemnes.

Felles ansvar

Det er komplekse prosesser vi står ovenfor når vi diskuterer klima og endringer i klima. Klimaet påvirkes av måten vi lever på, og måten vi lever på påvirker klimaet. Vi vil oppleve konsekvensene av klimaendringer også i Norge og Aurskog-Høland.

– Det kan virke som «en dråpe i havet», men dersom verden skal lykkes med å løse utfordringene som vi vil møte er det helt nødvendig at vi må ta ansvar og gjøre tiltak lokalt, sier Østreng.

FNs klimapanel anslår i sin siste hovedrapport at det er veldig sannsynlig at klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til framskynding og forsterking av temperaturøkningen på jorda de siste 60 årene. Videre understrekes det i rapporten at konsentrasjonen av klimagassen CO2 i atmosfæren har økt med rundt 40 prosent siden 1750. Økningen skyldes først og fremst forbrenning av fossile brensler, samt avskoging, og verdenssamfunnene risikerer svært alvorlige konsekvenser som ikke kan snus. 

– Kommunen kan, i sine ulike roller som samfunnsplanlegger, forvalter og eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver, bidra betydelig til reduserte utslipp. I tillegg har vi som kommune et ansvar, ikke bare knyttet til jobben med å redusere påvirkningen fra oss mennesker, men også for å tilpasse og beskytte mot de endringene vi vet kommer til å skje som følge av klimautslippene, sier Østreng.