Gå til innhold Gå til navigasjon

Se hva som skjedde i formannskapsmøtet

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Mandag var det duket for første formannskapsmøte for nye Aurskog-Høland kommune. På sakslista sto blant annet økonomiplan, Inn på Tunet og arbeidsgiverpolitikk. Er det noen saker du er nysgjerrig på? Se møtet sak for sak her.

Mandagens møte kan du se på Kommune-TV her. 

Du trenger ikke se hele møtet, men kan klikke deg inn på hver enkelt sak, dersom det er noe spesielt du er opptatt av. Klikk på saksnavnet til venstre for bildet, så kommer du direkte til behandlingen av saken du vil se. Saksdokumentene finner du her.

Inn på Tunet

Politikerne behandlet blant annet sak om Inn på Tunet-tilbudet. Prosjektet Inn på tunet er et lavterskeltilbud til personer med demens i tidlig fase. Tilbudet ble i utgangspunktet foreslått fortsatt ut februar neste år. Politikerne ønsket imidlertid å fortsette dagens tilbud, og formannskapet vedtok at Inn på Tunet videreføres permanent, med årlige evalueringer. Hele diskusjonen kan du se her. Sakspapirene finner du her.

Sakslisten

Det sto mange andre saker på sakslisten til formannskapet mandag, blant annet retningslinjer for særlig farlig skolevei, kvalitetsplan for SFO i Aurskog-Høland kommune og valg av representanter til nemnder og utvalg. Diskusjonene kan du se her.

Utsatte saker 

Det ble et langt møte mandag, så formannskapet gikk inn for å utsette sakene om framtidig drift av Bjørkebadet, utredning mobbeombud i Aurskog-Høland, og svar på interpellasjon om gratis SFO for førsteklassinger og gratis skolemåltid på ungdomstrinnet.

Økonomiplan

Politikerne behandlet dessuten økonomiplan for 2020-2023, og budsjett for 2020. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2020 har fokus på å styrke og å videreutvikle tjenestetilbudet i nye Aurskog-Høland kommune. Økonomiplanen er et strategisk dokument som bygger på intensjonsavtalens og kommuneplanens målsettinger.

– Vi presenterer et forsvarlig budsjett for 2020 og perioden frem til 2023 for den nye kommunen. Dette skal bidra til god tjenesteutvikling i årene som kommer, sier kommunedirektør Inger Hegna.

I den kommende økonomiplanperioden vil man se på dreining av flere tjenesteområder, som eldreomsorgen, tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og familie- og barnevern. For eldreomsorgen vil dette bety et større fokus på hjemmebaserte tjenester og andre forebyggende tiltak slik at de eldre kan leve lengst mulig hjemme. I barnevernet vil det bli en dreining mot tidligst mulig innsats og med fokus på å styrke hjemmet, og en reduksjon i plassering i eksterne institusjoner så langt det er mulig. 

Denne saken ble dessverre ikke streamet, men du kan følge diskusjonen i kommunestyret i desember. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan finner du her. Sakspapirene kan du lese her.

Videre behandling

Enkelte av sakene går videre til kommunestyret for endelig avgjørelse. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati. Kommunestyremøtene direkteoverføres nå via Kommune-TV. Her finner du også et arkiv for tidligere møter.