Gå til innhold Gå til navigasjon

Se hva som skjer i kommunestyret

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Mandag kveld er det duket for kommunestyremøte. På sakslisten står blant annet konstituering av rådmann, farlig skolevei og prisliste for Bjørkebadet. Er det noen saker du er nysgjerrig på? Kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak live!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 17. september, i kommunestyresalen på rådhuset. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via KommuneTV.

Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.

Bliksrudåsen

Politikerne skal behandle forslag til områdereguleringsplan for Bliksrudåsen. Bliksrudåsen boligområde ligger innenfor Bjørkelangen tettsted, cirka 1 kilometer i luftlinje fra sentrum. Forslag til områdereguleringsplan legger til rette for variert bebyggelse i form av eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus og blokkbebyggelse. Totalt legges det til rette for cirka 300-350 boliger innenfor planområdet. Det er også regulert et område til barnehage i østre del av planområdet. Se sakspapirene her.

Konstituering av rådmann

Grethe Marie Rønning foreslås konstituert som rådmann i Aurskog-Høland kommune frem til og med 31.12.2018. Rønning er i dag kommunalsjef for Oppvekst og utdanning, og har fungert som stedfortreder for Siri Hovde flere ganger tidligere. Hun har også erfaring som konstituert rådmann i Nittedal kommune.

Farlig skolevei

Kommunens gjeldende retningslinjer av særlig farlig skolevei har vært gjennomgått, og tatt opp til ny vurdering. Etter bestemmelse i Opplæringsloven har elever i 1. klasse rett til gratis skyss når de bor mer enn to kilometer fra skolen. For elever  i 2. til 10. klasse er skyssgrensa fire kilomenter. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden.

Kommunen har siden 2012 mottatt flere klagesaker som gjelder farlig skolevei. Flere av dem har fått medhold, og disse sakene har lagt føringer for arbeidet med de nye retningslinjene. Hele saken og forslag til nye retningslinjer finner du her.

Priser for Bjørkebadet

Kommunestyret skal også behandle forslag til prisliste for Bjørkebadet. Saksframlegg og revidert prisliste finner du her.

Tidligere møter

Det er også et arkiv for tidligere møter.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.