Gå til innhold Gå til navigasjon

Setter alkovett på dagsorden

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Mandag 17. juni signerte ordfører Roger Evjen en samarbeidsavtale med Av-og-til. Målet er å forebygge skader og ulemper som følge av alkoholbruk blant kommunens innbyggere.

Aurskog-Høland blir dermed kommune nummer 60 som signerer en slik avtale.

– Vi er svært glade for at Aurskog-Høland vil bli Av-og-til-kommune, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

Avtalene innebærer at kommunene forplikter seg til å jobbe målrettet med å forebygge negative konsekvenser av alkohol. Det skjer blant annet gjennom lokal deltakelse i nasjonale kampanjer om alkohol. Eriksrud sier at arbeidet kommunen skal ta tak i er viktig. 

– Det er kommunene som møter folk der de er. Jeg tror vi kan få til mye spennende sammen med Aurskog-Høland, sier Eriksrud.

 

Sammen i folkehelsearbeidet

Ordfører Roger Evjen i Aurskog-Høland kommune sier han er glad for å gå inn i samarbeidet med Av-og-til.

– Vi vet at det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere. Når vi nå blir en del av et nettverk med 60 kommuner, blir vi også mer slagkraftige. Sammen skal vi jobbe for å redusere skadelig alkoholbruk slik at vi får et tryggere samfunn for alle, sier han. 

Av-og-til arbeider spesielt med:

 • Samvær med barna og unge
 • Trafikk
 • Båt
 • Graviditet
 • Arbeidsliv
 • Livskriser
 • Idrett

Da planen for arbeid med rusavhengighet ble vedtatt i kommunestyret 19. mars i fjor, ble det samtidig bestemt at kommunen skulle bli en del av Av-og-til. 

Mange barn rammes

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at mer enn 90.000 barn vokser opp i hjem der en mor eller far drikker for mye alkohol. Det tilsvarer nesten 1 av 10 barn. 

– Vi ønsker å sikre alle barn i Aurskog-Høland en trygg oppvekst. Da er det viktig at vi voksne noen ganger stopper opp og tenker over om vi skal drikke og når vi skal stoppe. Slik kan vi praktisere godt alkovett, sier Marianne Børke, Av-og-til koordinator i Aurskog-Høland kommune.

Fakta om Av-og-til 

 • Jobber med holdningsskapende arbeid for godt alkovett i samfunnet. 
 • Arbeidet er rettet mot situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre.  
 • Bak Av-og-til står politiske partier, faglige- og frivillige organisasjoner. 
 • Samarbeider lokalt med nærmere 60 kommuner.
 • Det er gratis å være en Av-og-til-kommune. De får tilgang til ressurser og kampanjemateriell om alkovett. 

Les mer om det å være Av-og-til-kommune her: