Gå til innhold Gå til navigasjon

Si din mening om barnehagen

Publisert:  Av: Alette Eldøy

I november gjennomfører alle kommunale og private barnehager i kommunen en brukerundersøkelse for foreldre. Dette gir foreldrene mulighet til å si sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen.

– Målet er at foreldrene skal si noe om hvordan de opplever kvalitet og innhold i barnehagen, sier Anne Flaen, banehagesjef i kommunen.

Viktig for videre arbeid

Foreldre og foresatte skal uttale seg på vegne av seg selv og sine barn i hvor stor grad de er fornøyd med tilbudet. Det blir stilt 30 spørsmål om blant annet om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer.

– Vel så viktig som resultatet, er prosessen i etterkant der foreldre og barnehagen gjennomgår svarene og veien videre, sier Merethe Byman Haug, konsulent i barnehageadministrasjonen.

Ønsker høy deltakelse

– Det er viktig for oss så mange som mulig deltar, fordi da får vi riktigere bilde av barnehagetilbudet. Vi vil vite både hva de er fornøyd med og hva de ikke er fornøyd med, sier Flaen.

Resultatene brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og å videreutvikle barnehagetilbudet. Deler av resultatene vil bli publisert på barnehagefakta.no. Der kan foreldre gå inn å finne informasjon om alle barnehager i Norge. I tillegg kan data fra undersøkelsen bli brukt til forskningsformål.

Brukerundersøkelsen gjennomføres annethvert år, og i år bruker kommunen utdanningsdirektoratet sin brukerundersøkelse for første gang.

Mer informasjon og passord vil bli delt ut i den enkelte barnehage.

Logg inn for å ta undersøkelsen eller les mer om den her: