Gå til innhold Gå til navigasjon

Kom med innspill til kommuneplanen

Publisert:  Av: Else Marie Stuenæs

Kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028 ligger ute til offentlig ettersyn. Nå kan du komme med dine innspill.

Kommunestyret vedtok 18. juni i sak 28/18  å legge kommuneplan for Aurskog-Høland kommune til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningsloven § 11-14.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanen handler om hva slags kommune Aurskog-Høland skal være i framtiden. Den tar for seg framtidig utvikling i hele kommunen, i lokalsamfunnene og i kommunale tjenester og tilbud.  Aurskog-Høland er i en særstilling som den største landbrukskommunen i Akershus, i en region med sterk vekst, økende befolkning og press på arealer.

Høringsdokumentene finner du her:  

Høringsutkast kommuneplan

Høringsutkast planbestemmelser

Høringsutkast vedlegg til kommuneplan

Kart Aurskog-Høland

Kart Bjørkelangen

Kart Aurskog og Løken

Kart Setskog og Hemnes

Bevare særpreg

Ønsket om å bevare kommunens og lokalsamfunnenes særpreg står sterkt. Samtidig skal kommunen finne balansen mellom å være en moderne kommune og å ivareta tradisjoner. For å ta vare på kvalitetene og sikre god infrastruktur, kreves det at kommunen driver en langsiktig og strategisk samfunnsplanlegging.

Tre hovedmål

Kommuneplanforslaget tar utgangspunkt i tre hovedmål:

  • Legge til rette for en samfunnsutvikling som balanserer vekst og vern, og tar hensyn til miljø, sosiale forhold, natur- og kulturlandskap, historiske kvaliteter samt lokalt særpreg.
  • Være en attraktiv, åpen og inkluderende kommune der det er godt å vokse opp, bo og arbeide.      
  • Ha universell utforming og folkehelse som forutsetning for all kommunal planlegging og virksomhet.

Si din mening

Benytt anledningen til å si din mening om kommuneplanforslaget før 25. september! Høringssutalelser sendes skriftlig til kommunen innen 25. september via:

E-dialog; https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/948164256,

E-post postmottak@ahk.no

Post Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Åpent møte

Det vil bli arrangert åpent møte om kommuneplan på rådhuset den 4. september. Vi vil også komme for å høre din mening om forslaget til kommuneplan på lokale arrangement i august og september.