Gå til innhold Gå til navigasjon

Snakk med politikerne om kommunens fremtid

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Hva mener du blir viktig for Aurskog-Høland kommune i årene som kommer? Kommuneplanen er ute på høring, og din mening er viktig. Kommunens politikere kommer snart til et sted nær deg, og de vil snakke med akkurat deg! I helgen er de på AurskogMart'n.

Kommuneplanen for Aurskog-Høland kommune 2018-2028 ligger ute til offentlig ettersyn. Det betyr at du kan si din mening om hva som blir viktig for vår kommune i årene som kommer.

Din mening er viktig, og denne høsten reiser politikerne rundt i kommunen for å høre hva akkurat du mener. Denne fredagen er det politikerbenk på AurskogMart'n, klokken 16.00-18.00. Kom og si din mening!

Kommuneplanen handler om hva slags kommune Aurskog-Høland skal være i framtiden. Den tar for seg framtidig utvikling i hele kommunen, i lokalsamfunnene og i kommunale tjenester og tilbud. Aurskog-Høland er i en særstilling som den største landbrukskommunen i Akershus, i en region med sterk vekst, økende befolkning og press på arealer.

I forbindelse med høring av forslag til kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028, vil det bli arrangert følgende:

På Aurskog foreslås følgende

 • Prestegårdsskogen, Lieråsen og områder ved Finstadbru/Killingmoåsen åpnes for boligbygging.
 • Boligområdet Skanseberget tas ut.
 • Næringsområdet på Killingmo utvides.
 • Riserdammen beholdes som grøntområde.
 • Jarsmåsan tilbakeføres til LNF-område.
 • Harkerudåsen legges inn med formål offentlig tjenesteyting.
 • Aursmoen fortettes i tråd med områdereguleringsplanen.

På Bjørkelangen foreslås følgende

 • Festningsåsen utvides med 70 dekar til boligformål.
 • Et område ved Eidsverket tas inn til boligformål under forutsetning av et klima- og miljøvennlig konsept.
 • Området ved Busserullen og Skjønnhaugveien settes av til offentlig formål med tanke på utvidelse av Bjørkelangen skole.
 • Tomt nord for dagens sykehjem og tomt i miljøgata settes av til sykehjem, dagsenter for dementpasienter og boliger for unge uføre.
 • Fortetting i sentrum skjer i tråd med kommunedelplanen.

På Løken foreslås følgende

 • Ringneshagan legges inn til boligformål.
 • Det åpnes for fortetting i området rundt Løken senter og på nordsiden av miljøgata.
 • Området ved Hofmoen skole omdisponeres til boligformål.
 • Barnehagetomt på Sandakerfeltet omdisponeres til boligformål og lekeplass.

På Hemnes foreslås følgende

 • Næringsområdet på tidligere Hemnes sag utvides.
 • Boligområdet Torpåsen tas ut.
 • Boligområder legges inn på Trinbergåsen, den gamle sagtomta og noen mindre områder i Hemnes sentrum.
 • Området ved Bråtevangen settes av til kombinert nærings- og boligformål.

På Setskog foreslås følgende

 • Bryggeanlegg ved Setten Hyttepark legges inn.
 • Hytteområdet på Setskog åpnes ikke for helårsboliger.
 • Næringsområde Blakstad avsettes med 13 daa.

Si din mening

Vi vil høre din mening! Benytt anledningen til å si din mening om kommuneplanforslaget før 25. september! Høringssutalelser sendes skriftlig til kommunen innen 25. september via