Gå til innhold Gå til navigasjon

Søknadskriterier til bredbåndstutbygging

Publisert:  

Det er mange områder i Aurskog-Høland som har dårlig bredbåndstekning. Vi oppfordrer nå innbyggere, næringsliv, lag og foreninger som har gjennomført bredbåndsprosjekter i 2018 om å søke kommunal støtte.

 • For 2018 vil det være anledning til å søke midler fra det kommunale fondet.
 • For 2019 vil det være anledning til å søke midler fra kommunalt fond og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom stiller blant annet krav til at:

 • Prosjekter som søkes om ikke skal startes før søknad er innvilget.
 • Kommunen skal kunngjøre ordningen i forkant.
 • Prosjektene som søker midler skal være teknologinøytrale.
 • Krav til 100% dekning innenfor området det søkes midler om.
 • Utbyggere som får innvilget offentlig støtte skal tillate andre tilbydere å koble seg til nettverket for å tilby bredbånd i tilgrensende områder til rimelig vilkår.

Kommunen er ansvarlig for å gå ut på anbud. Anbudsvinner vil eie infrastruktur. Nkom stiller ikke krav til at det skal være fiber, radio eller 4G teknologi (teknologinøytralt).

Spesielt for prosjekter gjennomført i 2018

Det ble ikke iverksatt Nkom søknader for Aurskog-Høland i 2018, selv med en god kandidat som dessverre kom for sent inn i prosessen og før kommunen hadde etablert kriterier. Det har i 2018 kommet inn søknad om kommunal støtte til et utbyggingsprosjekt. Kommunestyret har avsatt inntil 30% av fondet for prosjekter gjennomført i 2018.

Kriterier for 2018

 • Enkeltpersoner, lag, foreninger og bedrifter har anledning til å søke
 • Det kan søkes om bidrag til utførte bredbåndsprosjekter i 2018
 • Områder som ikke har bredbåndsdekning med hastighet på minimum 10 Mbit/s skal prioriteres.
 • Også områder med et eksisterende reelt bredbåndstilbud i intervallet 10-30 Mbit/s kan få støtte til utbygging.
 • Krav om lokale bidrag (egenfinansiering eller dugnad på minimum 25%)
 • Prosjektene må innebære et reelt tilbud om bredbånd til alle husstander og bedrifter i det geografiske
  området det søkes støtte til.
 • Området var ikke inne i allerede planlagte utbygginger fra operatører
 • Tilbudet skal kunne oppgraderes til minimum 100 Mbit/s i løpet av 2-3 år.

Det er anledning til å klage på vedtak med en ukes frist etter man er underrettet.

Søknadsfrist 01.02.2019. Søknad kan sendes på epost til postmottak@ahk.no

Utbygging over hele landet 

Bredbåndstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Akershus Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

I 2018 har Samferdselsdepartementet utarbeidet nye og forenklede retningslinjer for å få støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Midlene skal fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (NKOM) siste dekningsundersøkelse.

Detaljerte beskrivelser finner du i samferdselsdepartementets retningslinjer. 

Kriterier for 2019

 • Enkeltpersoner, lag, foreninger og bedrifter har anledning til å søke
 • Områder som ikke har bredbåndsdekning med hastighet på minimum 10 Mbit/s skal prioriteres. Egnede områder for utbygging kartlegges og kunngjøres av kommunen
 • Også områder med et eksisterende reelt bredbåndstilbud i intervallet 10-30 Mbit/s kan få støtte til utbygging.
 • Krav om lokale bidrag (egenfinansiering eller dugnad på minimum 25%)
 • Prosjektene må innebære et reelt tilbud om bredbånd til alle husstander og bedrifter i det geografiske området det søkes støtte til.
 • Området var ikke inne i allerede planlagte utbygginger fra operatører
 • Tilbudet skal kunne oppgraderes til minimum 100 Mbit/s i løpet av 2-3 år.
 • Prosjekter som søkes om ikke skal startes før søknad er innvilget.
 • Kommunen skal kunngjøre ordningen i forkant. I kunngjøringen vil egnede områder for utbygging kartlegges.
 • Prosjektene som søker midler skal være teknologinøytrale.
 • Krav til 100% dekning innenfor området det søkes midler om
 • Utbyggere som får innvilget offentlig støtte skal tillate andre tilbydere å koble seg til nettverket for å tilby bredbånd i tilgrensende områder til rimelig vilkår.

Søknadsfrist 01.04.2019. Søknad sendes på e-post til postmottak@ahk.no

Det er anledning til å klage på vedtak med en ukes frist etter man er underrettet.

For mer informasjon ta kontakt med Raymond Hesthaug, Tlf. 48 21 05 06, epost: postmottak@ahk.no

 

Foto: Pixabay