Gå til innhold Gå til navigasjon

Møte mellom nye og gamle aurskog-hølendinger - Språkkafè på biblioteket

Publisert:  Av: Marianne Grahn

Språkkafeer på bibliotekene er i løpet av de siste årene blitt et etablert og godt bidrag til hverdagsintegreringen i mange kommuner. Nå ønsker vi å komme i gang med dette også i Aurskog-Høland.

Konseptet er at folk med ulike morsmål og fra ulike kulturer møtes for å prate norsk, og på den måten få både språktrening og muligheten til å stifte nye bekjentskaper.

Det er frivillige som står for gjennomføringen. På språkkaféen snakker utenlandske, innflyttere fra andre land, mennesker med annet morsmål og nordmenn med hverandre over en kopp te eller kaffe. Samtalen kan dreie seg rundt et bestemt tema eller det som interesserer de rundt bordet. Språkkafé er en morsom og trivelig måte å lære språk på, samtidig som det hjelper til med integreringen og inkludering.

Vi legger opp til å ha språkkafé cirka hver 14. dag. Å kunne språket er nøkkelen til deltagelse i samfunnet, men mange som flytter til Norge opplever at de ikke har noen nordmenn å snakke med, eller som de kan øve seg på å snakke norsk med.

  • Tilbudet er gratis.
  • Første gang er torsdag 6. desember klokka 17 til 18.
  • Arrangør Aurskog-Høland bibliotek, Frivilligsentralen og Flyktningetjenesten.