Gå til innhold Gå til navigasjon

Stor satsing på digitale ferdigheter

Publisert:  Av: Raymond Hesthaug

Digitale ferdigheter er og blir en viktig kompetanse. I dag er det grunnleggende ferdighet på lik linje med lesing, skriving og regning. Som en del av den digitale satsingen har en prosjektgruppe jobbet for å utvikle den digitale kunnskapen på skolene og i barnehagene i Aurskog-Høland kommune siden høsten 2018.

Et viktig satsingsområde har vært kompetansebygging hos lærerne gjennom å bygge opp kunnskap og ferdigheter i bruk av Office 365. Med den kommer nye verktøy som Teams og OneNote. Disse digitale hjelpemidlene er skreddersydd for elev-lærer samarbeidet, funksjonelle i gjennomføringen av lekser og godt egnet til kommunikasjon. I tillegg erstatter Office 365 dagens løsninger som Its Learning.

Digital tilrettelegging og likebehandling

Satsingen skal også øke mulighetene for å tilrettelegge for tilpasset opplæring for alle elevene gjennom bruk av ulike digitale læremidler, bedre spesialundervisningen, øke motivasjonen og fremme variasjonen av undervisningen og læringsmiljøet. 

Ved skolestart høsten 2019 blir det rullet ut nye digitale enheter til alle elever på Bråte, Setskog og Haneborg, og til barnehagen på Setskog. 
Elever på 1.-3.trinn får hver sin iPad, mens elever på 4.-10.trinn får hver sin Surface, noe som er en bærbar pc i nettbrett-størrelse.
De digitale enhetene har samme innhold og programmer, noe som blir styrt sentralt fra IT-avdelingen.

Pilotering og grunnmursarbeid

Prosjektet har videre arbeidet med å bygge en ny IKT grunnmur som gjør at administrasjonen av, sikkerheten og logistikken rundt de digitale enhetene ivaretas automatisk. Den 11. og 12. juni 2019 startet en pilot på Bråte skole, der lærere og elever ble presentert for sin nye enhet, og utforsket hvordan man best skulle komme i gang med bruken av denne i klasserommet.

– Piloten gikk fint, og alle elevenes nettbrett fungerte som forventet, sier rektor ved Bråte skole,Kai-Vidar Olufsen.

Veien videre

I august 2019 vil alle elever ved Bråte, Setskog og Haneborg skole få tildelt sine iPader og PCer.

– Vi går en spennende høst i møte på den digitale fronten, og jeg håper og tror at dette vil være med på å skape gode, kreative undervisningsøkter, med stort fokus på muligheter for tilpasning og variasjon i læringsarbeidet, sier Grethe Rønning, kommunalsjef oppvekst og utdanning.