Gå til innhold Gå til navigasjon

Tilskuddsmidler mot barnefattigdom

Publisert:  Av: Marianne Børke

I Aurskog-Høland bor omtrent 10 prosent av barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Se hvem som kan søke.

(Foto: Arne Løkken)

I Aurskog-Høland bor omtrent 10 prosent av barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Det er altså mer enn 300 barn som lever i familier med dårlig økonomi. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Disse kan søke

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Tiltak som fremmer integrering og tiltak som retter seg mot barn som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker er blant de prioriterte områdene.

Ordningen fremmer også samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester. Kommunen ønsker flere aktører på banen med tiltak for målgruppa, og oppfordrer aktuelle organisasjoner til å søke. 

Full utlysning med rundskriv og søknadsskjema er tilgjengelige på Bufdir sin hjemmeside.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 8. desember 2017.

Kontaktperson i Aurskog-Høland kommune:

Marianne Børke, telefon 67205535, e-post: marianne.borke@ahk.no