Gå til innhold Gå til navigasjon

Ulvefond og kommuneplan i formannskapet

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Mandag er ulvefond, kommuneplanens arealdel og farlig skolevei blant sakene som skal behandles i formannskapet. Er det noen saker du er nysgjerrig på?

Formannskapet går av stabelen mandag 12. februar klokken 10.00, i formannskapssalen på rådhuset.

Kommuneplan

Formannskapet skal blant annet behandle sak om kommuneplanen for Aurskog-Høland 2018-2028. Kommuneplanen handler om hva slags kommune Aurskog-Høland skal være i framtiden. Den bestemmer hvordan og hvor vi skal vokse. Kommuneplanens arealdel viser hvordan veksten fordeles, og hvor på kartet vi skal ha boliger, skoler, sykehjem og næring.

Vi har fått inn over 100 innspill om ulike tiltak, fra hyttefelt og boliger til næringsutvikling og massedeponier. Nå skal politikerne si sin mening om innspillene før alt sys sammen til en helhetlig kommuneplan Utkast til kommuneplanens arealdel finner du her.

Ulvefond

I siste halvdel av 2017 søkte kommunen om 4 millioner statlige kroner til lokale tiltak knyttet til utfordringer innenfor den såkalte ulvesonen. Søknaden var lagt opp slik at det skulle opprettes et lokalt ulvefond, og at retningslinjer for fordeling av fondsmidlene skal avklares politisk. I slutten av november i fjor fikk Aurskog-Høland kommune tilsagn om 1,4 millioner.

Administrasjonen foreslår å opprette et lokalt ulvefond, med retningslinjer for hvem som kan søke, hva det kan søkes om og hvordan søknadsprosessen skal være. Forslag til retningslinjer finner du her. Eksempler på hensiktsmessige tiltak kan være å sette av en sum til viltfondet som kompensasjon for bortfall av fellingsavgifter for elg, medfinansiering av rovviltgjerder, innkjøp av beskyttelsesvester til jakthunder (ikke minst til kommunale ettersøksmannskaper). Sakspapirene finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre i Aurskog-Høland kommune er 26. februar. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati. Kommunestyremøtene direkteoverføres nå via KommuneTV. Her finner du også et arkiv for tidligere møter.