Gå til innhold Gå til navigasjon

Utlysning av tilskuddsmidler for å inkludere barn og unge

Publisert:  Av: Marianne Børke

I Aurskog-Høland bor omtrent 10 prosent av barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Se hvem som kan søke.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, med søknadsfrist 13. desember 2019.  Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

I Aurskog-Høland bor omtrent 10% av barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Det er altså mer enn 300 barn som lever i familier med dårlig økonomi. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Tiltak som fremmer integrering og tiltak som retter seg mot barn som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker er blant de prioriterte områdene. Ordningen fremmer også samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester. Kommunen ønsker flere aktører på banen med tiltak for målgruppa, og oppfordrer aktuelle organisasjoner til å søke. 

Full utlysning med rundskriv og søknadsskjema er tilgjengelige på Bufdir sin hjemmeside. 

Søknadsfrist er 13. desember 2019.

Kontaktperson i Aurskog-Høland kommune:
Marianne Børke, tel 67205535, e-post:
marianne.borke@ahk.no