Gå til innhold Gå til navigasjon

Vedlikeholdsfond for idrettslag

Publisert:  

Idrettslag i Aurskog-Høland kommune, tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), kan søke om tilskudd fra vedlikeholdsfond for idrettslag.

Kommunestyret vedtok i sak 17/19 søknadskriterier for vedlikeholdsfond for idrettslag.

Tilskudd fra vedlikeholdsfond til idrettslag kan gis til omfattende vedlikeholdsarbeid (utover løpende drift) knyttet til idrettslagets anlegg og utstyr. Vedlikeholdet gjøres for å opprettholde anlegget og utstyret i samme standard tilsvarende som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Arbeidet utføres som regel 1-2 ganger i året.

Tilskuddet dekker opp til 50 % av søkers utgifter til kjøpte varer og tjenester for
vedlikeholdsarbeidet. Søknad sendes før gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet og vedlikeholdsarbeidet må utføres samme år.

Søknadsfristene er 1. mai og 1. september.

Se søknadskriteriene for mer informasjon.

Søknadskriterier for vedlikeholdsfond for idrettslag