Gå til innhold Gå til navigasjon

Fellesøvelse på Bjørkebadet

Publisert:  Av: Alette Eldøy

Onsdag ble den første fellesøvelsen på Bjørkebadet arrangert. Da var flere instanser fra kommunen og spesialisthelsetjenesten involvert. De var veldig fornøyd med øvelsen.

Akuttforskriftens § 4 pålegger virksomheter i den akuttmedisinske kjeden samtrening og samhandling. 13.11.19 ble det organisert en fellesøvelse med flere instanser involvert fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Kommunal Medisinske tjenester, Ullevål Universitetssykehus, prehospital divisjon avdeling Bjørkelangen og Bjørkebadet samarbeidet om øvelsen. Koordinator for øvelsen var Kristin Halvorsen, som er leder for kommunale medisinske tjenester.

Alle enheter som var involvert skulle trene på sine interne prosedyrer, og skulle samhandle rundt pasienten etter hvert som ulike instanser kommer til skadestedet.

Vellykket øvelse

Øvelses scenarier: Case 1 – hjertestans og nær drukning. Case 2 – hodeskade ved fall og bevisstløs person.

 Øvelsen var meget vellykket! Man så flere forbedringsarenaer blant annet rundt dette med tydelig kommunikasjon og ansvarsfordeling, men jevnt over var alle involverte utrolig dyktige og gjennomførte med glans, sier Ole Holt Olsen, dagligleder på Bjørkebadet.

Det ble gitt tilbakemelding fra alle involverte at det var en nyttig øvelse som gav kompetanseheving og kunnskap.

 Man lærte av hverandre og fikk kjenne på stress og det å klare å gjøre de riktige tingene i en virkelig setting. Samarbeid er viktig og må trenes på så vel som prosedyrer. Man ønsker å legge dette til rutiner og få til minimum en øvelse per år, sier Holt Olsen.

Tilstede under øvelsen:

 • Ansvarlige for øvelsen
 • Politi
 • Brann
 • Ansatte fra Ambulansen
 • Ansatte fra KMT
 • Ansatte fra Bjørkebadet
 • Leder for Sykehjemstjenesten
 • Rådgiver Eiendom
 • Invitasjon til kommuneansatte og ledelse sendt i epost 23.10.19 fra KMT.

Ansvarlige for øvelsen:

 • Øyvar Sørensen – OUS Ambulansetjenesten (Nasjonal Paramedic Forening)
 • Per-Johnny Kohlstrunk – Stasjonsleder Aurskog-Høland Ambulanseavdeling (Prehospital klinikk, OUS)
 • Kristin Halvorsen – leder KMT
 • Ole Holt Olsen – leder Bjørkebadet
 • Fagmentor: Roger Hansen – Observatør fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
 • Fra Bjørkebadet stilte badevakt/verneombud Morten Borgen og badevakt Carl Hartmann.