PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dette skjer i kommunestyret: Krisepakke, tertialrapport og medvirkning

Mandag er det kommunestyremøte i Aurskog-Høland kommune. På sakslisten står blant annet tertialrapport for 2. halvår 2020. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. I tillegg kan du se politikerne diskutere hvordan kommunen skal jobbe med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av skolenes arbeid.

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 19. oktober, og avholdes på grunn av koronatiltak i kultursalen på Bjørkelangen skole. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her. 

Krisepakke til næringslivet

Aurskog-Høland kommune har blitt tildelt 600.000 kroner til bruk for et næringsfond i forbindelse med regjeringens krisepakke for å motvirke effektene av koronatiltak. Tiltaket er en engangsbevilgning til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen.

Kommunedirektøren foreslår at det opprettes et kommunalt næringsfond i samsvar med føringene satt av overordnede myndigheter, og at midlene deles ut til varig næringsutvikling der det er positive effekter innen digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. 

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Tertialrapport

Politikerne skal dessuten behandle tertialrapport for 2. halvår 2020. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Tertialrapporten bygger på budsjett 2020/Økonomiplan 2020-2023. Det rapporteres på følgende områder:

  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Kommunens tjenesteområder 

Medvirkningsstrategi

Kommunestyret skal i tillegg behandle sak om opprettelse av oppgaveutvalg for utarbeidelse av medvirkningsstrategi. I tråd med kommunens planstrategi 2020 - 2024 skal det utarbeides en medvirkningsstrategi for Aurskog-Høland kommune. Den skal si noe om aktiviteter for kommunens samarbeid med innbyggere, næringsliv og frivilligheten. Utvalget skal være sammensatt av innbyggere og politikere.

– Hensikten med utvalget er at innbyggere og politikere sammen skal få anledning til å diskutere og finne aktuelle løsninger på ulike tema, før administrasjonen går i gang med den mer tradisjonelle behandlingen av saken, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

Hele saken kan du lese her. 

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant annet disse sakene:

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

 

 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020