PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Tertialrapport, TV-aksjon og koronaforskrift

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står blant annet tertialrapport for 2. tertial - se hvordan pengene er brukt så langt i år. Se hvor mye mye kommunen foreslår å gi til årets TV-aksjon, og ny vurdering av forskrift om forebygging av koronasmitte i Aurskog-Høland kommune. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 12. oktober Formannskapet starter dagen med befaring av tomt og orientering om Lierfoss ungdoms- og familiesenter i Liaveien 2, klokken 10.00. Det settes av en time til befaring og orientering. Klokken 11.00 presenterer Bakkegruppen og Opinion prosjektet seniorboliger i Akershus på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Koronaforskrift

Formannskapet vedtok i et ekstraordinært møte 30. september nye tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Tiltakene var blant annet påbud om munnbind i kollektivtransport, oppfordring til registrering av gjester på skjenkesteder og forbud mot arrangementer på mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Politikerne vedtok å følge opp vedtaket i formannskapsmøte mandag 12. oktober. Behandlingen kan du se her. 

Tertialrapport

Politikerne skal dessuten behandle tertialrapport for 2. halvår 2020. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett 2020/Økonomiplan 2020-2023. Det rapporteres på følgende områder:

  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Kommunens tjenesteområder  

TV-aksjonen

Politikerne skal i tillegg behandle sak om årets TV-aksjon. I år er det WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet pengeinnsamlingen 18. oktober skal gå til. Kommunedirektøren foreslår at Aurskog-Høland kommune gir et økonomisk bidrag på 50.000 kroner til årets TV-aksjon, på linje med Aurskog-Hølands kommunens tidligere praksis

Rømskog kommune har årlig gitt 10 kroner per innbygger til TV-aksjonen. Aurskog-Høland kommune har årlig gitt bidrag til høstens TV-aksjon med 3 kroner per innbygger. Hele saken kan du lese her. 

Veteranstrategi

Formannskapet skal dessuten behandle sak om veteranstrategi for kommunen. Myndighetene har et ansvar for å ivareta personellet og deres nærmeste når Forsvaret deltar i internasjonale operasjoner. Begrepet «veteran» favner både de som deltok i hjemlige operasjoner under 2. verdenskrig, og personer som har deltatt i internasjonale operasjoner, inkludert fredsbevarende eller fredsopprettende oppdrag, fra krigen og frem til i dag. Kommunen har om lag 100 veteraner.

Forslaget til veteranstrategi er bygd opp med visjoner og fire prioriterte mål. Disse underbygges av tiltak knyttet til områdene kunnskap, anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging. Forslaget til veteranstrategi har vært til gjennomlesning hos Aurskog-Høland veteranforening, og strategien ble godt mottatt. Veteranstrategien kan bli et viktig virkemiddel for å bedre levekårene for veteranene. Målet er at de opplever anerkjennelse, og at kommunens tjenester får kompetanse om veteraners utfordringer og hvordan de kan møtes. Saken kan du lese her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 19. oktober. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020