PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk på høring

Som følge av kommunesammenslåingen må den nye kommunen fastsette nye forskrifter for salgs- og skjenketider. Formannskapet har utarbeidet et forslag til nye forskrifter som sendes på høring.

Formannskapet har i møte 12.10.20 utarbeidet et forslag til nye forskrifter om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk i Aurskog-Høland kommune som sendes på høring.  

De nye forskriftene som med dette sendes på høring bygger på de tidligere forskriftene som var gjeldende i Aurskog-Høland kommune, men med følgende endring/tillegg:

Utendørsservering av alkoholholdig drikk må avsluttes senest kl.23.00, men kommunen kan gi dispensasjon etter alkoholpolitiske retningslinjer fastsatt av kommunestyret ved enkelt anledninger og i særlige tilfeller over lengre tid.  

Vi gjør oppmerksom på at foreliggende forslag til forskrifter ikke har tatt med de særregler som gjelder under pågående koronapandemi. I denne pandemien må skjenkestedene forhold seg til de regler som er bestemt på lokalt og nasjonalt nivå.  

Eventuelle merknader til foreliggende forskrifter sendes kommunen innen 5. november 2020.  

Sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via eDialog

Någjeldende forskrift

Sist endret: 24.11.2020