PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gratis energirådgivning for eiere av eldre hus

Viken kulturarv og Buskerud bygningsvernsenter tilbyr sammen med Akershus bygningsvernsenter, Bygg og bevar, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo og Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune gratis rådgivning om energiøkonomisering (ENØK) til eiere og forvaltere av eldre og verneverdige bygg

Tilbudet gjelder for private eiere av eldre bygg, landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. Huset trenger ikke ha vernestatus. Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960, kan du også få hjelp.  

Det er nå mulig å melde sin interesse for befaring, mer info og påmeldingslenke finnes her: Satsning på energirådgivning og kurs fortsetter høsten 2023! - Buskerud bygningsvernsenter (viken.no)    

De kommer også til å tilby flere kurs for huseiere  og håndverkere utover høsten – første mulighet er «Murtreff» i regi av vår samarbeidspartner Murbyen Oslo – det avholdes førstkommende fredag kl. 12-17.30. Dette er et halvårlig fagtreff for alle med interesse og eldre murgårder – dyktige fagfolk vil fortelle om sine erfaringer med energiefektivisering av eldre murbygg. Mer informasjon og påmelding: Murtreff — Murbyen Oslo

Sist endret: 19.09.2023