PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Løken barnehage - Leken i sentrum

Leken er barnas «arbeidsdag» og det meste av læring skjer gjennom lek. Løken barnehage har fått nye lokaler og uteområder. Der har lekens viktighet stått sentralt under utformingen av stedet.

– Her har vi mulighetene til å anerkjenne lekens egenverdi slik som rammeplanen sier. Både ute- og innemiljøet inspirerer og gir gode vilkår for barnas egen kultur, ulik type lek og utvikling av vennskap, sier Bodil Bratberg, som er leder i Løken barnehage.  

Barnehagen har over tid hatt fokus på utvikling av barns sosiale kompetanse,  og sammen med et godt språkmiljø utgjør det grunnpilarene i barnehagens leke- og læringsmiljø.  

– Når barn må forholde seg til andre, er det muligheter til å øve opp selvregulering og sosial kompetanse, og leken er den beste øvingsarenaen for dette, sier Bratberg.  

Godt bygg for læring og lek

– Som styrer er det inspirerende å oppleve at bygget innfrir forventningene vi hadde til et godt leke- og læringsmiljø for barna. Det er et godt tilrettelagt bygg som skaper arbeidsglede, entusiasme og gode arbeidsforhold både for barn og voksne, sier Bratberg.  

Barnehagen har mange mindre rom som gir muligheter til å strukturere lekemiljøet og fordele barnegruppene i mindre grupper. 

 – Dette gir trygghet og tilhørighet hos barna, men et godt leke- og læringsmiljø er også avhengig av kloke, gode og engasjerte tilstedeværende voksne. Barn lærer i omsorgsfulle relasjoner med voksne og andre barn. Barna lærer mye både i egenstyrt lek og i voksenstyrt aktivitet, sier Bratberg. 

Digitale verktøy 

Rammeplanen sier at “barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring”.  Ansatte og barn har erfaring i bruk av for eksempel Ipad i språkarbeid og digitale leker som øver enkel programmering.  

Barnehagens digitale praksis er under utvikling. Med den nye barnehage har de også fått nye digitale verktøy som interaktive tavler og digitalt mikroskop. 

– Interaktive tavler brukes som et verktøy for å fremme barnas språkutvikling. Vi håper de vil vekke barnas begeistring og motivasjon, og være drivkraft til utforskning, lek og verbal kommunikasjon, sier Bratberg.  

Gjennom samhandling med og foran interaktiv tavle, kan barna tilegne seg ny kunnskap, sosial og digital kompetanse, samt bli kjent med begreper og sammensatte tekster. Disse tavlene er på hjul og kan lett flyttes der de skal benyttes. 

– Vi er aktive sammen med barna, og verktøyene brukes med omhu og dominerer ikke aktiviteten. Det er viktig for oss å utøve digital dømmekraft, sier Bodil.  

Gymrom og temarom 

Det er barnas interesser som avgjør hva som skal være tema for rommene i barnehagen. Det skaper et dynamisk leke- og læringsmiljø, hvor hele personalet får benyttet sin egen kompetanse kontinuerlig. 

– I dag er det rom for dinosaurer, for rollelek, for konstruksjon og byggelek, og sanserom. I tillegg finnes det rom som innbyr til ro, hvile og lesning. Gymrommet benyttes til mer fysisk og aktiv lek, og det benyttes av fysioterapeuten når det skal “trenes”.   

 

Aurskog-Høland kommune har "Tidlig innsats og forebygging av utenforskap", og "Leve selvstendig og godt hele livet" som to viktige satsningsområder.  

– Ved å bruke lekens arena for å utvikle glade, harmoniske og robuste barn som opplever mestring, er dette å jobbe med satsningsområdene i praksis.  

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 24.11.2020