PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nødvannssamarbeid ga god bistand

Det er betryggende å være en del av et nødvannssamarbeid som gir oss tilgang på tilkjørt vann fra tankbil når en pinsehelg med strålende sol og høye temperaturer medførte opptil tre ganger så høyt vannforbruk som vanlig.

Det kommunale vannverket på Setskog, Syltomtjern vannverk, klarte i helgen ikke å produsere like mye drikkevann som ble brukt, og nivået på høydebassengene sank gjennom helgen til kritisk lavt nivå tirsdag morgen.

Vannkilden til vannverket er grunnvannsbrønner og disse er ikke utømmelig. Hvis det tas ut mer vann enn det som siger inn i brønnen vil de gi mindre og mindre vann, noe som igjen gjør at høydebassengene ikke fylles like raskt som det høye vannforbruket tapper dem.

Etter en snøfattig vinter er også grunnvannsnivået lavere enn normalt på denne tiden av året noe som ikke er et godt utgangspunkt for høyt forbruk.

Midlertidig forbruksrestriksjoner

– Vi i kommunalteknikk fulgte nøye med på vannforbruket gjennom helgen og håpet det ville roe seg ned noe etter hvert som svømmebasseng og plaskebasseng ble ferdig fylt. Med lavere forbruk ville høydebassengene kunne fylles igjen og ikke bare tappes, men penværet og det høye forbruket fortsatte også utover 2. pinsedag, forteller Sylvei Holt, fagleder vann på kommunalteknisk drift.

Tirsdag morgen var nivået på høydebassenget kritisk lavt og for å begrense forbruket ble det innført midlertidige forbruksrestriksjoner som innebar at det ikke skulle brukes mer vann enn det som var helt nødvendig.

Nødvannssamarbeid og fylling med tankbil

– Som ganske ferske medlemmer av et nødvannssamarbeid i Oslo og Akershus har vi ikke rukket å få erfaring med bruk av drikkevannstanken som normalt står klar til bruk hos Nedre Romerike vannverk. I den situasjonen vi var i på Setskog etter helgens forbruk ble det naturlig å ta kontakt for å få hjelp til å fylle litt ekstra i høydebassengene, sier Holt.

Det ble fylt en gang tirsdag og to ganger onsdag, noe som utgjør til sammen 30 000 liter drikkevann. I den store sammenhengen er ikke 30 m³ mye i høydebassengene, som til sammen rommer 370 m³, men når nivået var kritisk lavt var dette gode liter å få med seg.

– Vi takker Nedre Romerike Vannverk for dyktig bistand og for å kunne gi oss erfaringer med dette beredskapsverktøyet, sier Holt.

NRV sitt mannskap foran drikkevannstankbilen

Nødvannssamarbeidet gir oss også tilgang til flere 1000 liters drikkevannstanker og nødvannsposer dersom vi skulle få lokale forsyningsproblemer, og dette er en viktig del av den generelle beredskapen for vannforsyningen.

Høydebassengene fylles

Kommunalteknisk drift har gjort flere tiltak siden tirsdag for å forsøke å bedre situasjonen og det har blitt jobbet iherdig for å klare å øke nivået i høydebassenget.

  • Det har blitt utført lekkasjesøk med et resultat av at en liten lekkasje ble utbedret.
  • Trykket på ledningsnettet er redusert med 1 bar.
  • To av brønnene er trykket opp i et forsøk på å øke produksjonskapasiteten noe som heldigvis fungerte.

Disse tiltakene samt tilkjøring av drikkevann og abonnentenes innsats i å redusere forbruket ser ut til å ha berget situasjonen. Nivået i høydebassenget er nå ikke lenger kritisk lavt.

– Det er fortsatt lavt, men vi ser at høydebassengene fylles sakte men sikkert opp. Reduksjonen i vannforbruket var helt klart det tiltaket som monnet mest og vi er takknemlige for at abonnenten fulgte forbruksrestriksjonene slik at vi kunne sikre at det fortsatt er drikkevann i krana, sier Holt.

Vanningsrestriksjoner 

Som følge av at grunnvannsnivået er lavere enn normalt for årstiden vil det i morgen (05.06.20) innføres ordinære vanningsrestriksjoner. Dette innebærer at hagevanning kun tillates fra kanne eller håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 21.00. Det er ikke tillatt å vanne med spreder. Tiden utenom disse tidene trenger vi til å fylle opp våre høydebasseng og for å gi brønnene våre nødvendig produksjonspause. Se egen artikkel om innføring av vanningstrestriksjoner

Drikkevann på vei

Sist endret: 24.11.2020