PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye hentetider for avfall fra uke 42

Fra og med uke 42 har ROAF nye hentedager for avfall. Det blir endring i hentedager for nesten alle husstander i Aurskog - Høland kommune.

Det blir endret hentedag for beholderen for mat- og restavfall, inkludert plastembakkasje. Dette vil også påvirke når beholderen for papp, papir og kartong hentes, og det påvirker henting av glass- og metallemballasje.

Frekvensen blir det samme som i dag, restavfallet hentes hver 14. dag. Papp, papir og kartong hentes hver måned, og glass- og metallemballasje hentes hver 12. uke.

I overgangsperioden vil noen oppleve at beholderen blir tømt litt oftere. Ingen skal oppleve at det går unormalt lang tid mellom hentinger i overgangsperioden.

Ny hentedag

Det er mange som blir berørt. Omtrent halvparten av alle husholdninger i kommunen får ny hentedag, og ganske mange får en markant endring.

Fra uke 41 er det de nye dagene som gjelder.

Til alle de som får markant endring, vil ROAF hente ekstra i overgangsperioden.

Ta kontakt med ROAF kundeservice dersom dere lurer på noe.

Alle får informasjon om endringen

Registrert eier av husstanden vil motta en sms om endringen. Samtidig vil det henges på en lapp/tag på beholderen den dagen restavfallet hentes i henhold til ny rute. Dette blir din nye hentedag fremover, med 14. dagers frekvens.

Hvorfor endrer vi hentedag

Aurskog Kommune har vokst de siste årene, og antall husholdninger har økt. ROAF har derfor blitt nødt til å legge om rutestrukturen slik at vi kjører gunstigere og mer fornuftig i henhold til tid og miljø. ROAF har også utvidet kapasiteten på noen av bilene for å kunne hente raskere i tettbygdestrøk.

Kildesorter avfallet

Som alltid er det viktig at man kildesorterer avfallet sitt. I restavfallsbeholderen skal grønne poser med matavfall. Plastemballasje skal i samme pose som restavfallet. Begge posene skal legges i beholderen for mat- og restavfall inkludert plastemballasje.

Papp, papir og kartong skal kastes i egen beholder. Det skal ikke kastes poser eller annet avfall i denne. Papiret bør være rent og tørt.

I beholderen for glass- og metallemballasje skal det kastes foreksempel flasker, hermetikk, kaviartuber, syltetøyglass med mer. Pant og store gjenstander som ikke er emballasje skal ikke i denne beholderen. 

Kilde ROAF. 

FOTO: ROAF

Sist endret: 24.11.2020