PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Opplæringsstøtte og kompensasjon av kommunale avgifter

Lag og foreninger i Aurskog-Høland kommune kan søke om opplæringsstøtte og kompensasjon av kommunale avgifter. Søknadsfristene er 1. november.

Opplæringsstøtte

Organisasjoner som oppfyller kriteriene under punkt 2.1 i Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål kan søke.  

Formålet med opplæringsstøtten er å medvirke til økt lederrekruttering. Ordinære kurs i organisasjonene kommer ikke inn under denne posten. Det kan gis støtte til delvis dekning av utgifter for ledere og medlemmer som deltar på kurs/konferanser. Tilskudd kan gis med inntil 50 % av reiseutgifter og deltakeravgift. 

Sammen med søknad vedlegges kursprogram, deltakerliste, kvittering for betalt kursavgift og kvittering for reiseutgifter. Kursene skal være gjennomført i perioden mellom 1. november året før og 1. november i søknadsåret.  

Søknad sendes til postmottak@ahk.no.  

Kompensasjon av kommunale avgifter

Aurskog-Høland kommune dekker inntil beløpet som er avsatt i den årlige budsjettbehandlingen, av den totale søknadssummen fra lag og foreninger. Ved høyere total søknadssum, får alle lag og foreninger en forholdsmessig lik avkortning. Det søkes på bakgrunn av faktiske kostnader og dokumentasjon må leveres med søknaden.  

Søknad sendes til postmottak@ahk.no

Sist endret: 24.11.2020