PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samarbeider med Backe Romerike AS om videre utvikling av prosjektet ny barnehage og skole

Kvalifisering av entreprenør og samarbeidspartner til samspillsfase i forprosjektet for ny barnehage og skole på Aurskog er nå gjennomført.

Fire leverandører ble prekvalifisert for konkurransen, og har levert skisser til løsningsforslag til ny barnehage og skole, inkludert SFO, ressursavdeling, løsninger for voksenopplæring og fritidsklubb. ​​​​​​​

Løsningsforslagene er vurdert opp mot utvelgelseskriteriene i konkurransen, og leverandøren som ble tildelt kontrakt for videre utvikling av prosjektet ny barnehage og skole på Aursmoen er Backe Romerike AS.

Kontrakt er inngått i dag 2.mai, og oppstart av videre prosesser er planlagt tidlig i mai.

I neste trinn av forprosjektet vil løsningsforslaget til valgt leverandør utvikles videre gjennom samspillsfasen, i samarbeid mellom kommunen og leverandør.

Gjennomføringen av samspillsfasen planlegges med bred involvering av interessenter og brukergruppene til de nye byggene.

Forprosjektet planlegges lagt fram for politisk behandling og beslutning i løpet av høsten 2022.

Forfatter: Ane Kristiane Matheson Haugen

Sist endret: 02.05.2022