PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live: Skoletomt, fyrverkeri og koronaregler

Mandag er det kommunestyremøte i Aurskog-Høland kommune. På sakslisten står blant annet salg av skoletomt, barnevernsreform, fyrverkeri, og videre bruk av Bjørkly, området rundt Løken skole og Leikvin. Politikerne får i tillegg en orientering om de nye kommunale koronareglene. Møtet blir filmet, så du kan se det direkte her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 23. november, i kommunestyresalen på rådhuset. På grunn av koronasituasjonen er det noen av kommunestyremedlemmene som deltar via Teams. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her. 

Salg av skoletomt

Politikerne skal behandle salg av tomt til Lierfoss ungdoms- og familiesenter. Senteret er et tilbud for ungdom mellom 13-18 år som må plasseres i institusjon på grunn av forhold i hjemmet, og som har behov for omsorg og behandling. Det er nå behov for en utvidelse av senteret. Tomten som foreslås til utvidelse er del av Haneborg skoles skoletomt. En fradeling og bebyggelse av tomten vil redusere uteområdet noe til elever og ansatte ved Haneborg skole.

– Haneborg skole har et svært romslig uteområde sammenliknet med øvrige skoler. Tilgjengelig uteareal på Haneborg er cirka 25 dekar. Bjørkelangen skole, med et betydelig høyere elevtall har til sammenlikning et uteareal på 30 dekar. En god dialog med skolens ledelse og FAU rundt endelig utforming av tomta og nybygg er en forutsetning for tiltaket, skriver kommunedirektøren i sin utredning.

Administrasjonen har innhentet uttalelser fra elever og ansatte på Haneborg skole, og har også fått uttalelse fra Bufetat om eventuelle alternative tomter i Aurskog-Høland kommune. De kan du lese her.

– Vurderingene som er gjort viser at fordelene ved å tilrettelegge for en utvidelse av virksomheten til Lierfoss ungdoms- og familiesenter er betydelig større enn ulempene en slik utvidelse medfører, sier Hegna i saksfremlegget.

Kommunedirektøren anbefaler derfor å selge deler av tomten til Haneborg skole slik Bufetat selv ønsker for å opprettholde og utvide sin virksomhet på Lierfoss.

Hele saken kan du lese her. 

Videre bruk av Bjørkly, området rundt Løken skole og Leikvin

Politikerne har bedt om alternativer til framtidig bruk av Løken barnehage avdeling Bjørkly barnehage, med vurderinger knyttet til området rundt Løken skole, Leikvin og Prestegårdsmåsan. Løken skole mener det kan være aktuelt å benytte Bjørkly til SFO, og eventuelt benytte tomten til utvidelse av uteområder for Løken skole. Fordi bygningsmassen på Bjørkly er i så dårlig tilstand, er det mest realistisk å rive bygningsmassen. Dersom Løken skoles tomt skal utvides til det aktuelle området må eiendomsretten til arealet mellom skolen og Bjørkly avklares. Dersom Bjørkly ikke skal inkluderes i skolen er det et alternativ å selge eiendommen.

Jobberiet planlegger utflytting fra Leikvin, som ligger i umiddelbar nærhet til skolen og deler innkjøring og parkeringsplass. Hvis Leikvin skal benyttes til bruk for skolen krever dette utvikling og ombygning av bygningsmassen. 

Kommunedirektøren anbefaler at det gjennomføres et administrativt prosjekt som skal utarbeide et forslag til en samlet utnyttelse av omkringliggende områder rundt Løken skole der kommunens, næringslivets og innbyggernes behov vurderes i en sammenheng.

Hele saken finner du her

Kommunal koronaforskrift

Kommunestyret får dessuten en orientering om ny kommunal forskrift for å hindre spredning av koronaviruset. De nye tiltakene gjelder blant annet munnbind i taxi, tidligere skjenkestopp, hjemmekontor, og stenging og begrensninger i fritidsaktiviteter. De nye reglene trådte i kraft tirsdag 10. november klokken 16.00. Alle tiltakene finner du her.

Situasjonsbildet i Aurskog-Høland er fortsatt at det ikke er registrert mye smitte i vår kommune, men smitteutviklingen i Oslo kommune og nabokommunene er bekymringsfull. I Oslo innføres det nå ytterligere innskjerpinger av tiltak og det blir en «sosial nedstenging» av hovedstaden. 

Aurskog-Høland har i samme periode ikke registrert det samme smittetrykket. Kommunen har likevel som en del av bo- og arbeidsmarkedsregionen solidarisk og forebyggende fulgt opp en rekke av Oslo kommunes tiltak, men foretatt lokale tilpassinger ut fra en medisinskfaglig vurdering av lokal situasjonsforståelse. 

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her. 

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant annet disse sakene:

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020