PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skatteinnkreving: Skatteetaten overtar

Fra 1. november overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Se hva dette betyr for deg.

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter 1. november er det ikke lenger Nedre Romerike kemnerkontor skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet:

  • behandling av restskatt
  • skattepenger til gode
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning
  • utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Hvis du har en sak under behandling hos ditt gamle skatteoppkreverkontor, blir denne overført til Skatteetaten. Du kan få tildelt ny saksbehandler/kontaktperson.

Kommunen har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020