Gå til innhold Gå til navigasjon

Økonomiplaner

Publisert:  

Økonomiplan 2018-2021

Økonomiplan 2018-2021 - rådmannens forslag

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten

Vedlegg 2 - gebyrregulativ 2018 - forvaltning

Vedlegg 3 - gebyrregulativ 2018 - selvkostområdet

Presentasjoner/informasjon (gjelder økonomiplan 2018-2021)

Presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan 

Spørsmål fra Simen Solbakken (H)

Notater/svar på spørsmål (gjelder økonomiplan 2017-2020)

 

 

Økonomiplan 2017-2020

Økonomiplan 2017-2020 vedtatt

Økonomiplan 2017-2020 - rådmannens forslag

Presentasjoner/informasjon (gjelder økonomiplan 2017-2020)

 Notater/svar på spørsmål (gjelder økonomiplan 2017-2020)

 

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019

Notater/svar på spørsmål (gjelder økonomiplan 2016-2019)

Presentasjoner/informasjon (gjelder økonomiplan 2016-2019)

Tidligere økonomiplaner

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2014-2017