Gå til innhold Gå til navigasjon

Økonomiplaner

Publisert:  

Økonomiplan 2020-2023

Økonomiplan 2020-2023 kommunedirektørens forslag

Betalingsregulativ

Gebyrforslag vann og avløp

Gebyrforslag byggesak, oppmåling, eierseksjonering og separate avløpsrenseanlegg

Gebyrforslag renovasjon

Beregningsgrunnlag for kommunale gebyrer

 

 

Økonomiplan 2019-2022

Økonomiplan 2019-2022, kommunestyrets vedtak

Presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan 

 

Økonomiplan 2018-2021

Økonomiplan 2018-2021

Økonomiplan 2018-2021 - rådmannens forslag

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten

Vedlegg 2 - gebyrregulativ 2018 - forvaltning

Vedlegg 3 - gebyrregulativ 2018 - selvkostområdet

Presentasjoner/informasjon (gjelder økonomiplan 2018-2021)

Presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan 

Notater/svar på spørsmål (gjelder økonomiplan 2018-2021)

Spørsmål fra Simen Solbakken (H)

Svar på spørsmål fra Simen Solbakken om avdragsutgifter

Svar på spørsmål fra Simen Solbakken til F-sak 138 17 Myrvang

Svar på spørsmål fra Stein Lie om gebyrer og inndratte investeringsmidler

Svar på spørsmål fra politikerne - investeringer utover byggeprosjekter

Notat til økonomiplan 2018-2021

Notat om drift av svømmebasseng

 

Økonomiplan 2017-2020

Økonomiplan 2017-2020 vedtatt

Økonomiplan 2017-2020 - rådmannens forslag

 

Presentasjoner/informasjon (gjelder økonomiplan 2017-2020)

 

 Notater/svar på spørsmål (gjelder økonomiplan 2017-2020)

 

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019

Notater/svar på spørsmål (gjelder økonomiplan 2016-2019)

Presentasjoner/informasjon (gjelder økonomiplan 2016-2019)

Tidligere økonomiplaner

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2014-2017