Gå til innhold Gå til navigasjon

Bjørkelangen skole

Publisert:  Av: Jens-Kristian Waaler

Kommunestyret i Aurskog-Høland kommune har vedtatt å bygge ny 1-10-skole på Bjørkelangen. Den nye skolen bygges på den samme tomten hvor den gamle skolen lå. Den skal være klar til å tas i bruk skolestart 2018.

Den nye skolen vil ha en kapasitet til cirka 660 elever, og den vil ha et fotavtrykk på 7200 m2. Det totale arealet blir på 13.500 m2. Skolen vil inneholde egen administrasjonsavdeling, og rom for temafag i egen fløy. Barneskoledelen vil være adskilt fra ungdomsskolen. Skolebygget vil også inneholde kultursal, og egne undervisningslokaler for kulturskolen. I enden av skolen vil det bli en flerbrukshall på størrelse med en håndballbane.

Det er besluttet at den nye skolen skal bygges i massivtre i de bærende konstruksjonene, og utstrakt bruk av tre både utvendig og innvendig. Dette vil borge for et godt innemiljø, og gi en miljøvennlig skole. Massivtre gir klimanøytrale bygg fordi materialene er 100 % gjenvinnbare. Massivtre har også en klimavennlig produksjonskjede, og en lite energikrevende produksjon. Skolebygget vil bli bygget uten diffusjonstette dampsperrer, som vil føre til at veggene puster, og vil gi et meget godt innemiljø.

Den nye skolen vil gi et stort løft for Aurskog-Høland kommune, med et økt tjenestetilbud innen skole, kultur og idrettsaktiviteter.

Følg utviklingen her

Les mer om ny miljøvennlig skole i tre i denne artikkelen.