Gå til innhold Gå til navigasjon

Myrvang

Publisert:  Av: Gro Kalvenes

Aurskog-Høland kommune skal bygge ti nye omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til et fellesanlegg med ti omsorgsboliger vil tunet inneholde et hus til aktivitet og et hus til avlastning. Dagaktivitetstilbudet skal tilby allsidige aktiviteter for barn, unge og voksne.

November 2016: Gravearbeidene ferdigstilt

Det har over tid vært behov for å bygge nye boliger til de unge med nedsatte funksjonsevne i kommunen, noe også pårørende har vært talspersoner for. Det var  derfor svært kjærkommet at politikere og administrasjonen sammen ønsket å løse dette gjennom prosjektorganisering.

I nærmeste fremtid kan flere få flytte inn i nye leiligheter. Kommunen vil kunne tilby avlastning til pårørende i nye lokaler samt utvidet skolefritidsordning. Kommunalt aktivitetstilbud som tilrettelegger for varierte aktiviteter som baseres på brukernes interesser og funksjoner.  I aktivitetshuset vil det også bli tilbud om sanserom etter modell fra sansehuset i Bærum.

Det har vært en fryd å se så mange aktive og dedikerte fagprofesjoner i sving med å designe Myrvang.

Brukerne er premissleverandører

Vi har vært vitne til at Romfarer arkitekter har bevisst søkt å imøtekomme brukernes behov for funksjoner. Det er vektlagt materialer og konstruksjoner som tilfredsstiller krav til bestandighet og som vil gi et varig uttrykk som tilfredsstiller prosjektets krav og mål. Arkitekturen er også vurdert ut i fra tilpasning til de stedlige omgivelsene i nabolaget i Bakkeveien.

Anlegget

  • Samlokaliserte boliger med 10 leiligheter
  • Barnebolig/avlastning med 4 døgnplasser
  • Aktivitetshus

Prosjektstatus

Rom og funksjonsprogram samt påfølgende skisseprosjekt og forprosjekt er nå ferdigstilt.

Neste fase er å få lagt prosjektet ut på anbudet for prising. Målet er at få inn tilbud i løpet av høsten 2016.