Gå til innhold Gå til navigasjon

Kommunalsjef Oppvekst og utdanning

Publisert:  

Kontakt

Kommunalsjef Oppvekst og utdanning: Grethe Rønning

Adresse: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Telefon: 63 85 25 07 / 41 23 23 50

E-post: grethe.ronning@ahk.no

Om Grethe

Grethe Marie Toverud Rønning, bosatt på Aursmoen.

Jeg er opptatt av tverrfaglig samarbeid fordi jeg mener dette gir bedre tjenester til de vi er til for, nemlig barn og unge. Rollen som kommunalsjef er meningsfylt og  spennende.

Å jobbe i Aurskog-Høland er utfordrende og lærerikt både faglig og i forhold til rollen som leder. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og dette kjennetegner måten oppvekst og utdanningssektoren organiserer arbeidet på. For oss er det viktig å basere profesjonsutøvelsen vår på det forskning sier er virksomt. Derfor stiller vi også krav til kompetanse og faglig oppdatering.

Oppgaver og ansvar 

- Barnehager og grunnskolen
- Barneverntjenesten
- Pedagogisk/psykologisk tjeneste
- Helse- og omsorgstjenester (0-18 år)
- Helsestasjoner (0-20 år)
- Skolehelsetjenesten
- Jordmortjenesten
- SLT
- Flyktningetjenesten

Sektorplan for Oppvekst og utdanning er vårt styringsdokument. Her kan du lese mer om satsingsområder, mål og tiltak.