Gå til innhold Gå til navigasjon

Økonomisjef

Publisert:  


Økonomisjef John-Ivar Udnesseter. Foto: Stian Herlofsen.Kontakt

Økonomisjef: John-Ivar Udnesseter

Adresse: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Telefon: 63 85 25 08 / 975 50 522

E-post: john-ivar.udnesseter@ahk.no

Om John-Ivar

John-Ivar Udnesseter, bosatt på Setskog.

Jeg er opptatt av at kommunen gjennom god økonomistyring og smarte og effektive løsninger skal kunne yte best mulig tjenester til brukerne. Videre vektlegger jeg at brukerne skal oppleve god service og høy kvalitet.

Rollen som økonomisjef er interessant og spennende. Å jobbe i Aurskog-Høland kommune er utfordrende og lærerikt – både faglig og som leder. Et godt arbeidsmiljø, kjennetegnet av trivsel og godt samarbeidsklima mellom dyktige kollegaer, er andre faktorer som jeg mener er viktig for at kommunen skal nå sine mål.

Oppgaver og ansvar

Økonomisjefen har totalansvar for kommunens økonomi- og finansfunksjon:

- Overordnet ansvar for økonomi- og finansforvaltningen i kommunen

- Økonomisk rapportering (budsjett og økonomiplan, tertial- og måneds rapportering og årsrapport)

- Innfordring av skatter, avgifter og andre kommunale fordringer

- Eiendomsskattekontor

- Oppfølging og styring av kommunens anskaffelsesstrategi

- Eierstyring

- Overordnet rapportering av intern kontroll